گروه ادبیات خبرگزاری هنر ایران - جلسه نشست شب های پروانه‌ای روز سه شنبه یازدهم اردیبهشت‌ماه در سالن شورای فرهنگی دانشکده تغذیه با خیرمقدم دکتر پروانی شروع شد.

ایشان در ابتدای برنامه مطرح کردند که همیشه سعی کنید مشارطه، مراقبه، محاسبه را رعایت کنید.

در این جلسه که به آموزش مباحث شعری از جمله قالب مثنوی پرداخته شد.

دکتر پروانی برای دانشجویان بیان داشتند: سعی کنید خودتان ببینید، بشناسید، لمس کنید، حس کنید و در موردش فکر کنید، در خوانش مثل رادیو نباشید روی یک بیت با بالا پایین کردن صدا در زمان خوانش، جذابیت بیشتر واژه‌هایتان را به رخ شنوندگان می‌کشید.

ایشان در بخش دیگری از صحبت‌هایش افزود: پس برای ساختن تضاد در ذهنتان بازی بازی کنید واژه‌ها را در دید خود بگذارید من بعضی وقت‌ها شده به خاطر یک کلمه که خوشم آمده رفتم شعر نوشتم یک دکمه از روی زمین پیدا کردم رفتم کت دوختم خیلی پابند قوانین نباشید دلم می‌خواهد برای یک دکمه کت بدوزم دلم می‌خواهد بخاطر یک واژه یک شعر بگویم به دلتان بها بدهید

دکتر پروانی صحبت‌های انگیزشی خود را این‌طور ادامه داد: کارگردان قصه خودتان باشید کمک کارگردان بگیرید چهره‌پرداز بگیرید صدابرداربگیرید تهیه کننده پیدا کنید برای زندگی‌تان همه این کارها را انجام دهید  ولی کارگردان داستان زندگی خودتان خودتان باشید پس برای ساختن تضاد در ذهنتان بازی بازی کنید واژه‌ها را در دیدتان بگذارید بعضی وقت‌ها شده من بخاطر یک کلمه که خوشم آمده رفتم شعر نوشتم یک دکمه از روی زمین پیدا کردم رفتم کت دوختم خوب هم هست به قوانین پابند نباشید دلی باشید بله برای یک دکمه دلم می‌خواهد کت بدوزم دلم می‌خواهد بخاطر یک واژه یک شعر بگویم به دلتان بها بدهید کارگردان قصه زندگی خودتان باشید کمک کارگردان بگیرید چهره‌پرداز بگیرید صدابردار بگیرید تهیه کننده پیدا کنید برای زندگی‌تان همه این کارها را انجام بدهید ولی کارگردان داستان زندگی خودتان خودتان باشید.

-5875269331556876848_121

دکتر پروانی درادامه جلسه به ویژگی‌های قالب مثنوی پرداخت و اینکه مثنوی قالبی از شعر است که دارای ابیات زیادی بوده و برای سرودن داستان ها و مطالب طولانی کاربرد دارد. در این قالب هر بیت دارای قافیه‌ای جداگانه است و بسیاری از شاعران ایرانی از این قالب استفاده می‌کنند. و به همین دلیل به آن مثنوی (دوتا دوتا) گفته می شود چون مصراع‌های هر بیت دوبه دو باهم برابرند و کلمه مثنوی هم خانواده با کلمه مثنی(نشانه جمع) عربی است. موضوع این قالب شعری شامل: موضوعات تاریخی و حماسی - موضوعات عاشقانه و بیان احساسات و مسائل اجتماعی و اخلاقی را در برمی‌گیرد.

در ادامه جلسه دانشجویان به شعرخوانی پرداختند و دکتر پروانی نظراتش را درمورد اشعار دانشجویان بیان داشت. 

پس از پایان جلسه دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی شعر قصه عشاق با حضور دکتر مرتضوی ، دکتر پروانی و دانشجویان افتتاح شد.

-5875269331556876852_121