«دیوان میرزا صالح تبریزی» شاعر عصر صفویه با تصحیح لطفعلی برقی در انتشارات سوره‌مهر به چاپ رسید.

این کتاب مجموعه‌ای از اشعار میرزا صالح تبریزی یکی از شاعران کمتر شناخته شده عصر صفوی در قرن یازدهم است که در دوران خود عهده‌دار منصب شیخ الاسلامی شهر تبریز بوده است.

صالح تبریزی شخصیتی علمی و فقهی بوده که به بیشتر به سبک هندی شعر می‌سروده است.«دیوان میرزا صالح تبریزی» که به تصحیح پژوهشگر جوان کشورمان «لطفعلی برقی» انجام شده، شامل اشعار فارسی و ترکی تبریزی است که بر اساس تک نسخه موجود دیوان این شاعر در کتابخانه مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است.

اشعار این دیوان بیشتر در زمره غزل، غزل‌واره و مفرد، ترکیب، ترجیع بند و مثنوی جای می‌گیرند. کتاب از سه بخش «حیات میرزا صالح تبریزی»، «اشعار میرزا صالح تبریزی» و ««افزوده‌ها» تشکیل شده است. در صفحات پایانی کتاب، نویسنده واژه‌نامه و کتابنامه را نیز برای مخاطبان قرار داده است. «دیوان میرزا صالح تبریزی» در 135 صفحه با شمارگان 300 نسخه و با قیمت 125 هزار تومان در بازار نشر در دسترس علاقمندان قرار دارد.