گروه ادبیات خبرگزاری هنرآنلاین - پس از پاسخ قاطع و مردم شادکن ایران به تجاوزات آشکار رژیم صهیونیستی شاعران کشورمان به استقبال این حماسه رفتند تا با سرودن شعر مسیر ماندگار شدن این رویداد شیرین را تسهیل کنند.

میلاد عرفان‌پور شاعر خوش‌لحن کشورمان یکی از همین  دست شاعرهاست که با یک نوسروده حال درونی‌اش را تقدیم مخاطبان ادبیات فارسی نموده است. شعر جدید وی که در حین عملیات وعدۀ صادق سروده شده در ادامه تقدیم حضورتان می‌شود:

 

 

 

میلاد عرفان‌پور

در این مصاف آذرخش غیرت به قلب انصاف مرده‌ها زد

به کوری چشن خودفروشان و سجده بر غرب برده‌ها زد

چو اژده‌هایی است هفت سر؟ نه گریخت صهیون بی‌پدر

نه در آتش انتقام ما سوخت داغ ذلت به گرده‌ها زد

دوباره این غیرت مجسم، سپاه طهرانیِ مقدم

کشیده بر گوش ننگ تصمیم را غنیمت شمرده‌ها زد

به رعد و زلزال مرگ‌بارش به تیر سجّیل و ذوالفقارش

مجال افعی شدن نداد و به گردن مار خورده‌ها زد

در این شب بی‌کران، شگفتا سپیدۀ غیرت شهیدان

ببین چه بیدارباش سختی به خیمۀ خواب برده‌ها زد