چاپ دوم کتاب «ارزیابی عملیاتی (الگویی برای سازمانهای خدماتی دولتی و فرهنگی)» اثر حسین ،پرکان کریم ابراهیمی یونس فرقانی و احسان رحیمی منتشر شد.

به گزارش گروه ادبیات خبرگزاری هنرآنلاین، کتاب کتاب ارزیابی عملیاتی الگویی برای سازمانهای خدماتی دولتی و فرهنگی اثر حسین ،پرکان ،کریم ابراهیمی یونس فرقانی و احسان رحیمی در ۲۲۴ صفحه در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تهیه و به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ دوم رسید.

 

 

ارزیابی تعیین میزان انطباق برنامه با مسیر تعیین شده و نمایاندن نقاط ضعف و قوت آن است و نتیجه ارزیابی میتواند تصویری شفاف تر از چگونگی فعالیتها را به مدیران و مجریان ارائه کند تا آگاهانه تصمیمات لازم را برای تقویت یا اصلاح و ادامه برنامه بگیرند.

آنچه در این کتاب به تفصیل آمده نظام ارزیابی عملیاتی است که در طول پنج سال اخیر پس از طراحی و تثبیت دو فاز اول نظام بودجه ریزی عملیاتی طراحی در طول سه سال آزمایش و در نهایت مستقر شده و در حال حاضر در هیئت یک متن علمی به جامعه آمدیریتی تقدیم می‌شود.

این الگو، در طول پنج سال کار مطالعاتی و آزمایش و اجرا توسط گروهی از متخصصان مجرب در مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به سرانجام رسیده است.

2 (40)

ساختار اثر

این کتاب در دو بخش تألیف شده است؛ بخش اول با عنوان «به سوی مدل مطلوب ارزیابی» شامل دو فصل است؛ فصل اول با عنوان بررسی چارچوبها و مدلهای ارزیابی عملکرد به بیان مفهوم شناسی ارزیابی، پیش نیازهای ارزیابی عملکرد سازمان معیارهای تعیین شاخصهای عملکرد و مدلهای ارزیابی عملکرد پرداخته و مدلهای ارزیابی کیفیت ارزیابی عملکرد در بخش عمومی و ارزیابی عملکرد در بخش فرهنگ را به نگارش در آورده است. فصل دوم با عنوان «مدل مفهومی ارزیابی عملیاتی به بررسی کارایی پیشرفت کار و کیفیت اختصاص دارد.

بخش دوم با عنوان مدل ارزیابی عملیاتی APEQ شامل فصل سوم تا ششم است. فصل سوم با عنوان «پیش نیازهای نظام ارزیابی عملیاتی APEQ» بودجه ریزی عملیاتی نظام بهای تمام شده بودجه بندی عملیاتی و تخصیص عملیاتی را مورد تاکید قرار داده است. فصل چهارم با عنوان «ارزیابی محصولات و خدمات» سنجش پیشرفت کار، سنجش کارایی و سنجش کیفیت را شرح میدهد. «ارزیابی واحدهای سازمان» فصل از بخش دوم کتاب حاضر است که در

آن ارزیابی واحدهای صنفی و ارزیابی واحدهای ستادی به رشته تحریر درآمده است ششمین و آخرین فصل از بخش دوم کتاب حاضر با عنوان ارزشیابی عملیاتی ،کارکنان مدیران و اعضای هیئت علمی ،چیستی چرایی و چگونگی ارزشیابی عملکرد کارکنان را تبیین کرده است.

در انتها دو پیوست با عناوین آیین نامه ارزیابی عملیاتی بر اساس مدل APEQ» و «نمونه آیین نامه ارزشیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر مدل APEQ» آمده است.

4 (37)

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب آدرس www.bustaneketab.ir مراجعه کنند.