به گزارش گروه ادبیات خبرگزاری هنرآنلاین کارگاه شعر شب‌های پروانه همانند چند سال گذشته در اسفند ماه با عنوان «در کوچه ی اسفند» برگزار می گردد. این کارگاه با همکاری سازمان دانشجویان ،جهاد دانشگاهی و معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور ناصر پروانی و صابر قدیمی در روز یکشنبه ۱۳ اسفند در محل پردیس دانشگاه بین الملل برگزار خواهد شد.

شب‌های پروانه‌ای یک کارگاه آموزش شعر دانشجویی به‌حساب می‌آید که به همّت ناصر پروانی راه‌اندازی شده است.

 

 

 

در کوچه اسفند گرفت از تو نشانی

احساس ترک خورده که میگفت بمانی


ای قلب مرمت شده ی خاک گرفته

عشق آمده عید است بیا خانه تکانی

5689409628123873300_-212612