به گزارش هنرآنلاین، فصلنامه علمی«پژوهش‌های معماری مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی» با مدیر مسئولی نوید جهدی و سردبیری فاطمه علیمیرزایی به چاپ رسیده است.

آنچه در این شماره می‌خوانید به شرح زیر است:

تأثیر عرفان مولوی در طراحی فضاهای نیایشی؛ نویسندگان: رویا عرفانی، نوشین عباسی و افشین رئیسی.

تاثیر نور در طراحی فضا به منظور درمان بیماران خلقی؛ نویسندگان: رضا نوفرستی و  محمد قمیشی.

احیای بناهای تاریخی، راهکاری برای نیل به پایداری فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی شهرها؛ نویسندگان: شاهرخ محمدی و علی سروش.

روند شکل‌گیری سبک معماری ارگانیک از مبانی نظری تا کالبد معماری؛ نویسندگان: شیدا بدیهی و مهدی اخترکاوان.

دریافت فایل مقالات شماره ۱۰ نشریه