به گزارش هنر آنلاین ، مجموعه‌شعر «شائبه باران» سروده ماندانا کُنت به‌تازگی توسط انتشارات سیب سرخ چاپ و روانه بازار نشر شده است.

به گفته کُنت این مجموعه شعر از بین ۴۰۰ در دفاتر متعدد انتخاب شده است و مجموعه «شائبه باران» شامل ۴۰ شعر است که از میان اشعاری که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۱ سروده است انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه شعرها معاصر است می‌گوید در مورد سبک، همچون فروغ فرخزاد اعتقاد به نامگذاری ندارم و به‌نظرم «معاصر» کلمه مناسبی است. سبکی را برای نوشتن انتخاب نکرده‌ام، معمولاً منتقدان این تفکیک‌ها و اسم‌ها را روی آثار می‌گذارند.

کنت با این توضیح که شعر انعکاس احساسات انتزاعی فرد در بستر زمان و مکان مشخص است، افزود: که فردیت، شخصیت و تجربیات زیسته شاعر در آن نقش پررنگی دارند. مفاهیم انتزاعی، مفاهیمی مانند ترس، تنهایی، غم، حسرت هستند.

او با بیان اینکه اشعار گاهی مثل یک تصویر هستند، گفت: اشعارم گاهی فقط با یک کلمه آغاز می‌شوند و تکرار و وسواس ذهنی نقش پررنگی در شکل‌گیری فرم دارند. تصاویر یا مفاهیم به‌تدریج واضح و در برخی اوقات به زنندگی و خشونت کشیده می‌شوند. در بیشتر شعرها، مفهوم، خودش را قربانی می‌کند و با نابودی خود پایان می‌یابد. گویا که در ناکجاآبادها و سرزمین‌های بی‌حاصل که از ازل تا به ابد ادامه دارد به‌دنبال کشف معانی هستم، اما خود معانی چنان گریزان و زمانمند هستند که هیچ‌وقت، یافته نمی‌شوند و جست‌وجو و از دست دادن هر دو به موازات ادامه می‌یابند.

این کتاب در ۴۰ صفحه، شمارگان ۳۰۰ نسخه و قیمت ۲۶ هزار تومان عرضه شده است.