به گزارش هنرآنلاین، در متن پیام تسلیت اله‌یاری آمده است: «هنرمندی از اقلیم هنرپرور لرستان و چهره‌ای از هنر موسیقی ایران عزیز، دعوت حق را پاسخ گفت. مرحوم محمدحسن اسدپوریان نماینده خاندانی سربلند بود که با عزت نفسی مثال زدنی و پنجه‌های توانا در ساز ویولن و کمانچه، نغمه‌های اصیل منطقه خود را متعهدانه قوام و دوام بخشید و فرهنگ شفاهی قوم خویش را عاشقانه، میراث‌داری کرد. اینجانب ضمن تسلیت فقدان وی به جامعه هنری کشور، رحمت و آرامش برای روح بلندش و صبر و اجر برای خانواده محترمش از درگاه خداوند منان، خواستارم.»