مسابقه طراحی لوح و بنای یادبود شهدا و ایثارگران شرکت راه‌آهن