نمایش عمولاوروف

  • نمایش «عمو لاوروف» نوشته و کارگردانی امیر امیری از پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت اجرای خود را در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر آغاز می‌کند.