جشنواره فیلم فجر 42

  • چهل‌و‌دومین جشنواره فیلم فجر؛

    در دروغ‌های زیبا اولین سوال این خواهد بود که چرا بنگلادش؟ و جوابی جز ایجاد ارتباط بین کشورها و دلخواه بودن جغرافیا برای کارگردان فیلم نمی‌توان پیدا کرد همچنین در این فیلم نباید به دنبال داستان گشت.

  • دبیر جشنواره فیلم فجر در پاسخ به خبرنگار هنرآنلاین :

    مجتبی امینی دبیر چهل‌ودومین جشنواره فیلم فجر در نشست رسانه‌ای این جشنواره در پاسخ به خبرنگار هنرآنلاین مبنی بر این که باتوجه به تاثیر فیلم‌های کمدی تجاری در اقتصاد صنعت سینما و نشاط جامعه، دلیل نپذیرفتن این دست کمدی‌ها در جشنواره فیلم فجر چیست؟ آیا سلایق هیئت انتخاب موثر بوده یا به سیاست جشنواره برمی‌گردد؟ و آیا بهتر نیست برای ارتقا و به رسمیت شناخته شدن این ژانر فیلم‌ها، بخش تفکیکی مثل بخش انیمیشن برای آنها در نظر گرفت؟ توضیح داد: هر جشنواره ای یک چارچوب و سیاست کلان دارد و آثاری که در جشنواره ها حضور دارند باید یک استانداردهایی برای داوری داشته باشند؛ اگر اثری در جشنواره حضور ندارد دلیل بر این نیست که فیلم‌ خوبی نیست و شاید در پلتفرم ها میلیاردی بفروشد.