آمارهای نشر در اردیبهشت ماه حکایت از رشد قارچ‌گونه ترجمه‌ها و تجدید چاپی‌ها در فاصله بین دو نمایشگاه کتاب تهران دارد.

به گزارش گروه ادبیات خبرگزاری هنر ایران، بر اساس آمارهای نشر در اردیبهشت ماه سال جاری 12 هزار و 643 عنوان کتاب منتشر شده است که از این میان 9 هزار و 121 عنوان تالیفی و 3 هزار و 522 عنوان ترجمه بوده است. مقایسه آمار کتاب‌های منتشر شده در اردیبهشت ماه با بازه زمانی مشابه سال گذشته از رشد 22 درصدی تعداد عناوین حکایت دارد.

ناشران تهرانی 8 هزار و385 عنوان کتاب و ناشران شهرستانی 4 هزار و 258 عنوان منتشر کرده‌اند. شمار کتاب‌های چاپ اول 8 هزار و 245 عنوان و شمار تجدید چاپی‌ها 4 هزار و398 عنوان بوده است.

آمار نشر ,

شمارگان کل کتاب‌های منتشرشده نیز 10 میلیون و 569 هزار و 98 نسخه و میانگین شمارگان 835 نسخه بوده است. مقایسه شمارگان در دو بازه زمانی اردیبهشت ماه سال جاری با اردیبهشت ماه سال گذشته نشان می‌دهد که در حالیکه تعداد عناوین کتاب رشد 22 درصدی داشته است،‌ شمارگان تنها 17 نسخه افزایش یافته است.

میانگین قیمت کتاب 137 هزار تومان

ارزش ریالی کتاب‌های منتشر شده در اردیبهشت ماه 14 میلیارد و 584 میلیون و 679 هزار و 965 ریال بوده است. میانگین قیمت کتاب نیز به 137 هزار تومان رسیده است. مقایسه میانگین قیمت کتاب با بازه زمانی مشابه نیز نشان می‌دهد که قیمت کتاب حداقل 23 درصد رشد داشته است.

در میان رده‌های دی.یو.یی؛ نشر کودک و نوجوان با 2 هزار و 492 عنوان درصدر قرار دارد و پس از آن ادبیات با دو هزار و 118 عنوان، علوم اجتماعی با هزار و 357 عنوان و کمک درسی با هزار و 548 عنوان در رده‌های بعدی قرار دارد.

آمار نشر ,

در حوزه کودک و نوجوان از دو هزار و 492 عنوان کتاب منتشرشده هزار و 490 عنوان، تالیفی و هزار و دو عنوان ترجمه بوده است. شمار بالای کتاب‌های ترجمه در حوزه کودک و نوجوان یکی از نقدهای جدی کارشناسان به این حوزه است که به خوبی در آمار اردیبهشت ماه نمود دارد و در سی‌و‌پنجمین نمایشگاه کتاب تهران نیز به عنوان یکی از مهمترین چالش‌ها پیش روی مخاطب از آن یاد شد.

در حوزه کودک و نوجوان ناشران تهرانی یک هزار و 865 عنوان کتاب و ناشران شهرستانی 627 عنوان منتشر کرده‌اند، مشاهده و مقایسه آمار کتاب‌های چاپ اول و تجدید چاپ در حوزه کودک و نوجوان نیز نگران‌کننده است چرا که از دو هزار و 4912 عنوان کتاب منتشره تنها 1439 عنوان چاپ اول بوده و هزار و 53 عنوان تجدید چاپ بوده است.

رشد گرایش ناشران به انتشار کتاب‌های ترجمه و تجدید چاپ آثار به جای تولید و تالیف محتوای جدید در آینده نزدیک این حوزه را با آسیب‌های بسیاری مواجه خواهد کرد، اما این مهم به دلیل شرایط اقتصادی این سالهای نشر به شدت در حال توسعه و پررنگ تر شدن به ویژه در حوزه کودک و نوجوان است.

در اردیبهشت ماه که به نوعی به دلیل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بهار صنعت نشر محسوب می شود و ناشران پرقوا به فعالیت می پردازند،‌  3 میلیارد و 362 میلیون و 265 هزار نسخه کتاب کودک و نوجوان منتشر شده است و میانگین شمارگان کتاب نیز هزار و 349 نسخه بوده است. متوسط قیمت هر صفحه کتاب کودک و نوجوان 209 هزار و 744 تومان و میانگین قیمت کتاب در این حوزه نیز 75 هزار تومان بوده است. ارزش ریالی کتابهای منتشر شده در حوزه کودک و نوجوان دو میلیارد و 548 میلیون و 557 هزار و 500 ریال بوده است.

در حوزه ادبیات نیز از 2 هزار و 118 عنوان کتاب منتشره  هزار و 436 عنوان تالیفی و 752 عنوان ترجمه بوده است. ناشران تهرانی هزار و 485 عنوان و ناشران شهرستانی 703 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند. از میان کتاب‌های منتشره حوزه ادبیات در اردیبهشت ماه هزار و 397 عنوان چاپ اول و 791 عنوان تجدید چاپ بوده است. در حوزه ادبیات در اردیبهشت ماه یک میلیون و 376 هزار و 889 نسخه کتاب منتشر شده است که میانگین شمارگان هر عنوان 629 نسخه بوده است. ارزش ریالی کتاب‌های منتشر شده در حوزه ادبیات نیز 2 میلیارد و176  میلیون و 580 هزار و 640 ریال بوده است و میانگین قیمت کتاب در این حوزه 158 هزار تومان شده است.

*تسنیم