وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با ۲۵ اردیبهشت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم فردوسی در صفحه اجتماعی ایکس نوشت: وزارت فرهنگ در سه سال گذشته کوشید برای اجرای تکالیف خود در صیانت از زبان فارسی، تمام ابزارهای حاکمیتی را با مدیریت یکپارچه، دوباره منسجم کند و در این مسیر از ابزارهای ایجابی به موازات ابزارهای سلبی بهره گیرد.

به گزارش گروه ادبیات خبرگزاری هنر ایران، متن توییت محمدمهدی اسماعیلی به شرح زیر است:

«روز بزرگداشت حکیم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی، روزی است که بیش از همیشه باید به ایران بیاندیشیم و افق نگاه خود را از مرزهای سیاسی به وسعتِ یک تمدن، گسترش دهیم.

باید بدانیم چگونه وقتی حکمت و زبان به هم پیوند خورد، تفکر ایرانی به بالاترین حدِ استعداد خود در طول تاریخ حیاتش رسید.

امروز نیز ظهور دوباره این قابلیت بی‌نظیر در گرو کوشش معرفتی برای اعتلای ایران اسلامی است.

ما زبان فارسی را به عنوان محمل تفکر پاس می‌داریم و نیک می‌دانیم موجودیت یکی از انسانی‌ترین و هنرمندانه‌ترین تمدن‌ها وابسته به آن است و جایگاه خود را به عنوان زبان دین تثبیت کرده است.

وزارت فرهنگ در سه سال گذشته کوشید برای اجرای تکالیف خود در صیانت از زبان فارسی، تمام ابزارهای حاکمیتی را با مدیریت یکپارچه، دوباره منسجم کند و در این مسیر از ابزارهای ایجابی به موازات ابزارهای سلبی بهره گیرد.

تحولی که اکنون در صیانت از زبان فارسی دیده می‌شود، حاصل این کوشش است.»