چاپ یازدهم کتاب «تعالیم اسلام» اثر علامه سید محمدحسین طباطبایی و به کوشش سید هادی خسروشاهی منتشر شد.

به گزارش گروه ادبیات خبرگزاری هنر ایران، کتاب «تعالیم اسلام» اثر سید محمد حسین طباطبایی و به کوشش سید هادی خسروشاهی در ۳۷۵ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ یازدهم رسید.

تعالیم اسلام، مجموعه قوانین و مقررات فطری است که سعادت دنیا و آخرت بشر را تأمین می‌کند. این تعالیم از جنبه‌های مختلفِ فلسفی، کلامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی، گوناگون و گسترده است. بی تردید گزینشِ مقوله‌هایی از آن، کار دین شناسانی است که بر زوایای گوناگون آن، تسلط و تبحر دارند و نقش آن‌ها را در ارتباط با منظومه دین، به نیکی می‌شناسند.

اثر حاضر با نام «تعالیم اسلام» دست چینی از موضوعات اسلامی است که به انتخاب و قلم متفکر بزرگ اسلامی، علامه سید محمدحسین طباطبایی در سه بخش تنظیم شده است: اعتقادات، اخلاق، احکام. ذیل هر یک از این بخش‌ها، مطالب عمیق و خواندنی طرح شده است.

2 (31)

ساختار اثر

این کتاب در چهار بخش تألیف شده است؛ بخش اول با عنوان «اعتقادات» خداشناسی از نظر قرآن، عدل و نبوت را بررسی کرده، پیامبران در میان بشر، ماجرای بحیرای راهب و از بعثت تا هجرت را شرح داده و وصیت پیغمبر اکرم(ص) قرآن و اهل بیت، اهل بیت پیغمبر اکرم(ص)، امامت و معاد را به رشته تحریر درآورده است.

نویسنده در بخش دوم با عنوان «اخلاق» وظیفه انسان در برابر خدا(خداشناسی و خداپرستی)، وظیفه انسان در برابر خود(بهداشت روح، تحصیل علم و بزرگداشت دانشمندان) و وظیفه انسان در برابر دیگران(وظیفه در برابر پدر و مادر، وظیفه انسان به همسایگان، عدالت، راستگویی، از خود گذشتگی و اعتماد به نفس) را تبیین کرده است.

«احکام(عمل)» عنوان سومین بخش از کتاب حاضر است که در آن نماز(مقدمات نماز، ارکان نماز، نماز آیات و نماز جماعت)، روزه و بیع بیان شده، اطعمه و اشربه، غصب و شفعه تشریح شده و احیای اموات و لُقَطه مورد تأکید قرار گرفته است.

چهارمین و آخرین بخش از این کتاب با عنوان «اسلام و اجتماع» ضمن بررسی اجتهاد و تقلید، امر به نیکی، نهی از زشتی و نقش اسلام در حیات اجتماعی، اصل مالکیت و طبقه ثروتمند، کلیات مسائل ارث و ازدیاد ثروت و مفاسد آن را تبیین کرده، مسائل و احکام کلی ازدواج، شهادت مرد و زن و کلیات مسائل قضا را شرح داده و مسائل کلی جهاد، مسئله برده‌برداری و اختلاف طبقات دیگر اجتماع را به نگارش درآورده است.

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir  مراجعه کنند.