کتاب «انواع ویرایش(شیوه ویرایش‌های علمی/ محتوایی، ساختاری، نگارشی/ ادبی و فنی)» اثر ابوالفضل طریقه‌دار به چاپ نهم رسید.

به گزارش گروه ادبیات خبرگزاری هنر ایران، کتاب «انواع ویرایش(شیوه ویرایش‌های علمی/ محتوایی، ساختاری، نگارشی/ ادبی و فنی)» اثر ابوالفضل طریقه‌دار در ۳۹۱ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ نهم رسید.

اثر حاضر عهده‌دار بحث درباره «انواع ویرایش» است.

شیوه نامه‌های دیگر فقط از مسائل صوری ویرایش همچون: رسم الخط، نشانه‌های نقطه گذاری، شیوه تنظیم پانوشت و امثال آن بحث کرده‌اند، اما این کتاب علاوه بر مباحث صوری، روشِ ویرایشِ محتوایی - ساختاری، نگارشی/ ادبی، داستانی، ترجمه‌ای، احیایی، تلخیص، را هم بحث کرده است. همچنین به سبک‌های ویرایش، تاریخچه آن، درجه ویراستاران و مسائل ویرایش نظری نیز پرداخته است.

 

ساختار اثر

این کتاب در پنج بخش تألیف شده است؛ بخش اول با عنوان «مبانی ویرایش» به بیان تعریف، فایده و تاریخچه ویرایش، مراحل ویرایش و ابزارهای ویرایش پرداخته است.

بخش دوم با عنوان «ویرایش‌های بنیادی» ضمن بررسی ویرایش سیاست سازانه، ویرایش ساختاری - محتوایی و ویرایش نگارشی به تشریح ویرایش ترجمه‌ای و ویرایش داستانی پرداخته و ویرایش مجله، ویرایش تلخیصی و ویرایش احیایی را مورد تأکید قرار داده است.

نویسنده در بخش سوم با عنوان «ویرایش‌های فنی/ صوری» املا، اعداد و ارقام و علامت‌های نقطه گذاری را تبیین کرده، کاربرد نشانه‌ها، نقل قول و پاورقی و روش تنظیم کتابنامه را شرح داده و واژه‌نامه، نشانه‌های ویرایشی و نشانه‌های اختصاری را به رشته تحریر درآورده است.

«شرایط و وظایف ویراستار» عنوان چهارمین بخش از کتاب حاضر است که در آن شرایط ویراستار(علمی، اخلاقی و جسمی) و وظایف ویراستار شامل ویرایش ساختاری-محتوایی، ویرایش نگارشی، ویرایش ترجمه‌ای و ویرایش احیایی و فنی(صوری) مورد بررسی قرار گرفته است.

پنجمین و آخرین بخش از این کتاب با عنوان «پس از ویرایش» نسخه پردازی، حروف چینی و نمونه خوانی را به نگارش درآورده است.

1 (47)

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir  مراجعه کنند.