گروه ادبیات خبرگزاری هنرآنلاین - افشین علا شاعر خوش‌آوازۀ کشورمان پس از عملیات «وعدۀ صادق» ایران در پاسخ به تجاوز اسرائیل حال دلش را در قالب نوسرودهای بیان کرد که در ادامه شعر جدید ایشان تقدیم حضورتان می‌گردد.

اشاره: ایران در پاسخ مشروع به تجاوز اسرائیل در بامداد یک‌شنبه بیست‌وششم فروردین 1403 نقاطی در سرزمین‌های اشغال شده توسط رژیم صهیونیستی را با موشک و پهباد مورد حمله قرار داد. پاسخ ایران موجی از سرور و خوشحالی عمومی مردم را در پی داشت.

 

 

افشین علا

بنگر چه‌سان تعبیر شد کابوس اسرائیل

لرزید بر خود پیکر منحوس اسرائیل

عمری تظاهر کرد بر روئین‌تنی اما

برداشت ایران پرده از سالوس اسرائیل

دیگر به آژیر خطر هر دم کند تکرار

آهنگ مرگ خویش را ناقوس اسرائیل

از پا فتاد ای خودفروشان قامت دشمن

پس دست بردارید از پابوس اسرائیل

بیم از چه دارید ای سران جز عنکبوتی نیست

با بازوانی سست، اختاپوس اسرائیل

محو چه‌اید ای رهبران جز پای زشتی نیست

لنگان و کج زیر پر طاووس اسرائیل

از عطسۀ چرکین غم تا خاک گردد پاک

باید که گردد ریشه‌کن ویروس اسرائیل

رحمی نباید کرد بر این غاصبان وقتی

کودک‌کشی فخر است در قاموس اسرائیل

ای شمی خاور سر برآر از پرده چون دیگر

دارد به پت‌پت می‌رسد فانوس اسرائیل