گروه ادبیات خبرگزاری هنرآنلاین: دفتر چهارم کتاب «امداد فرهنگی؛ از ادبیات تا تجربه (تجربه‌های زیسته روحانیون امدادگر در کمپ‌های ترک اعتیاد و زندان‌ها)» اثر رسول نوروزی فیروز و همکاران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر چهارم کتاب «امداد فرهنگی؛ از ادبیات تا تجربه (تجربه‌های زیسته روحانیون امدادگر در کمپ‌های ترک اعتیاد و زندان‌ها)» اثر رسول نوروزی فیروز و همکاران است که در پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در ۲۰۰ صفحه به چاپ رسید.  

متن حاضر گام نخست و طبعاً ناقص، در راستای ورود به «دانش امداد فرهنگی» است و درصدد است «کنش فرهنگی» را به سطح «امداد فرهنگی» اعتلا دهد. 

در این کتاب تلاش ما رسیدن به اجماع اولیه در باب مفاهیم دخیل در بحث، ارتباط میان آنها، شناسایی محیطی که آسیب دیدگان اجتماعی(زندان و کمپ ترک اعتیاد) در آن حضور دارند و در نهایت طرح مدلی اولیه برای کامیابی امدادگر فرهنگی است.

در بخش توصیف، نخست تصویری از ماهیت دو آسیب جدی اجتماعی در دو گروه معتادان و زندانیان ارائه می‌شود تا مفاهیم پایه و اثرگذار در امدادگری فرهنگی استخراج شود، سپس بر اساس تجربه نگاری انجام شده، تلاش می‌شود الگویی استاندارد یا دست کم قواعد «امدادگری فرهنگی» در عرصه آسیب‌های اجتماعی مرتبط با دو قلمرو زندان و ترک اعتیاد استخراج شود، عرصه‌ای که به تایید همه مصاحبه شوندگان و فعالان تجربی، خلائی جدی در آن مشاهده می‌شود. اینکه امدادگر فرهنگی چه مهارت‌هایی لازم دارد تا در هدف خود کامیاب شود، بخش درخور توجهی از متن را تشکیل می‌دهد.

2

ساختار اثر

این کتاب در چهار فصل تألیف شده است؛ فصل اول با عنوان «ورود به جهان پیچیده و چند لایه اعتیاد و بزهکاری (محیط شناسی)» شناخت زمینه‌های جرم (عوامل خطرساز) و پیشگیری، قوام بخشی متقابل حبس و جرم(شناخت عوامل موثر بر تکرار جرم)، ممنوعیت‌های امدادگری و موانع و چالش‌های پیش رو (امدادگر/مددجو) را بررسی می‌کند. 

فصل دوم با عنوان «از همدلی تا جایگزین سازی» ضرورت همدلی لزوم خودآگاهی مددکار و ارتباط گیری را تبیین کرده و شنونده فعال، پیگیری و انعکاس محتوا؛ (اولین گام جایگزین سازی)، تخلیه هیجانی مددجو (خودافشاسازی) و تلقین خودارزشمندی و خودآگاهی به مددجو (گام دوم جایگزین سازی) را مورد تأکید قرار داده است. 

«امدادگر و جذب نشانگان کامیابی» عنوان سومین فصل از کتاب حاضر است که در آن فهم شبکه‌ای و کنش جمعی منظم، امدادگری فرهنگی به مثابه یک مهارت و توان آموزشی مهارت‌ها و خلاقیت در تحول ساختار محیط کنترل شده تشریح شده و ارتباط گیری و اعتمادسازی، خود افشاسازی مددکار و شخصیت دهی و استقلال (آخرین گام برای رسیدن به حل مسئله) به رشته تحریر درآمده است.

چهارمین و آخرین فصل از این کتاب به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اختصاص دارد.

در انتها پیوستی با عنوان نمونه از سؤالات طراحی شده در مصاحبه با فعالان عرصه امداد فرهنگی آورده شده است.

4

علاقه مندان برای خرید اینترنتی این کتاب می توانند به نشانی اینترنتی http://shop.isca.ac.ir/  مراجعه کنند.