به گزارش گروه ادبیات خبرگزاری هنرآنلاین، اسفندماه سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۰ هزار و ۶۹ عنوان کتاب، وارد بازار نشر شده که در این میان سهم آثار تالیفی، ۶ هزار و ۸۲۶ عنوان و آثار ترجمه شده ۳ هزار و ۲۴۳ عنوان است.

مطابق آمار سایت موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، کتاب‌های اسفند ماه سال گذشته، حوزه کودک و نوجوان با دو هزار و ۱۲۹ عنوان بیشترین عنوان را از آن خود کرده است و پس از آن کتاب‌های حوزه ادبیات با یک هزار و ۸۱۰ عنوان در رتبه دوم و کتاب‌های حوزه علوم اجتماعی با یک هزار و ۲۱۹ عنوان در رتبه سوم قرار دارد. کمترین عناوین کتاب نیز به حوزه زبان با ۱۴۷ عنوان اختصاص دارد.

در حوزه کودک و نوجوان، آثار تالیفی بر ترجمه‌شده غلبه دارد، به طوری که از میان دو هزار و ۱۲۹ عنوان کتاب این حوزه، حدود یک هزار و ۱۱۰ عنوان تالیفی و یک هزار و ۱۹ عنوان اثر ترجمه شده هستند. همچنین ۸۰۲ عنوان کتاب در این بخش چاپ اول و یک هزار و ۳۲۷ عنوان تحدید چاپی هستند.

در حوزه ادبیات نیز از میان یک هزار و ۸۱۰ عنوان کتاب، یک هزار و ۱۴۳ عنوان کتاب تالیفی و ۶۶۷ عنوان ترجمه شده هستند. تعداد آثار چاپ اولی در این بخش نیز یک هزار و ۸۱ عنوان چاپ اول و ۷۲۹ عنوان تجدید چاپ است.

همچنین سهم کتاب‌های منتشر شده در تهران هفت هزار و ۱۴۶ عنوان و سایر استان‌ها، دو هزار و ۹۲۳ عنوان است. آثار چاپ اول در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نیز پنج هزار و ۸۵۸ عنوان و تجدید چاپی‌ها چهار هزار و ۲۱۱ عنوان هستند.

بر اساس این آمار، شمارگان کل کتاب‌های منتشر شده در ماه گذشته، هشت میلیون و ۸۱۰ هزار و ۵۲۹ نسخه و میانگین شمارگان نیز ۸۷۵ عنوان است. همچنین میانگین قیمت کتاب‌ها در اسفند ماه گذشته، یک میلیون و ۳۶۸ هزار ریال است.