گروه ادبیات خبرگزاری هنرآنلاین - کتاب «ثبت و ضبط تاریخ شفاهی»؛ راهنما برای علوم‌انسانی و علوم‌اجتماعی (به همراه اصول و روش‌های مصاحبه) نوشته والری رالی‌یو در انتشارات سوره‌مهر به چاپ رسید. 

این اثر با ترجمه‌ای از حسین فراهانی کتابی پایه در رشته تاریخ شفاهی به شمار می‌رود و می‌تواند نقطه آغازی مناسب و دوره کامل مقدماتی برای آموزش این رشته باشد.

 رالی یو در نگارش کتاب «ثبت و ضبط تاریخ شفاهی» به تفصیل عمل کرده و خواننده می‌تواند مباحث مطرح شده را سرفصل‌های مطالعات بعدی خود قرار دهد و به تدریج دانش خود را در این رشته بیفزاید. 

 

در اشاره کتاب درباره ضرورت ترجمه این اثر آمده است: «.کاز دو دهۀ قبل، با اینکه استفاده از روش تاریخ شفاهی برای ثبت و ضبط خاطرات مربوط به دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس جنبۀ کاربردی یافته است، به دلیل فقدان منابع مکتوب و جامعی که به درستی و دقت طرح‌کننده و شناسای مباحث نظری مربوط به علم تاریخ شفاهی باشند، عمدۀ محققان و فعالان عرصۀ گردآوری و ثبت و ضبط خاطرات به دنبال شناسایی مراجع آموزشی مناسب برای شناخت دقیق‌تر تاریخ شفاهی، به مثابۀ ابزار و روش پژوهش در حوزۀ تاریخ معاصر بوده‌اند.»

کتاب شامل یازده فصل است شامل: «مقدمه ای بر مصاحبه عمقی»، «تاریخ شفاهی و خاطره»، «آماده شدن برای مصاحبه»، «فنون مصاحبه»، «مسائل حقوقی و اخلاقی»، «روابط افراد در مصاحبه»، «انواع طرح‌های تاریخ شفاهی»، «انواع طرح‌های تاریخ شفاهی؛ زندگی‌نامه»، «انواع طرح‌های تاریخ شفاهی؛ تحقیق در خانواده»، «تحلیل و تفسیر» و «پایان طرح».

این اثر برای محققانی که برای مصاحبه عمقی به راهنما نیاز دارند، نوشته شده است و با پرداختن به مسائل اخلاقی و پرسش‌های مربوط به روابط بین مصاحبه‌کننده و راوی و فنون مصاحبه، به محققان و استفاده‌کنندگان مصاحبه عمقی کمک می‌کند تا به غنای دانششان از تاریخ بیفزایند. 

« ثبت و ضبط تاریخ شفاهی» با شمارگان 500 نسخه و قیمت 395 هزار تومان در بازار نشر موجود است.