به گزارش هنرآنلاین، خانه تئاتر چند ماه است بدون مدیر عامل به کار خود ادامه می‌دهد و قرار بود روز شنبه ۱۷ اردیبهشت با برگزاری مجمع عمومی خانه تئاتر، هیأت مدیره جدید انتخاب شوند تا اعضای آن مدیر عامل جدید خانه تئاتر را انتخاب و معرفی کنند. با اینکه تعدادی زیادی از اعضای خانه تئاتر در مجمع عمومی ۱۷ اردیبهشت در سالن شهید افراسیابی حضور یافتند، به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا مجمع برگزار نشد.

به گفته ایرج راد رئیس هیأت مدیره خانه تئاتر قرار است ساعت 17 روز شنبه ۳۱ اردیبهشت بار دیگر اعضای خانه تئاتر در ورزشگاه شهید شیرودی حضور پیدا کنند تا مجمع عمومی خانه تئاتر برگزار شود. البته با این تفاوت که به گفته راد این بار دیگر به حد نصاب رسیدن یا نرسیدن شرکت‌کنندگان ملاک نیست و مجمع عمومی برگزار خواهد شد.