به گزارش هنرآنلاین به نقل روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، آمار موضوعی کتاب‌های ثبت شده در بانک اطلاعاتی خانه‌‌کتاب و ادبیات ایران نشان می‌دهد در آذر ماه ۱۴۰۲ در کشور ۲هزار و ۹۲ عنوان کتاب در موضوع کودک و نوجوان منتشر شده که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته با هزار و ۶۱۳ عنوان افزایش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این آمار در آذر ماه ۱۴۰۲ در کشور ۱۰هزار و ۳۳ عنوان کتاب از سوی هزار و ۳۷۹ ناشر وارد بازار کتاب شده است که مقایسه این آمار با آذر ماه سال گذشته حکایت از افزایش ۱۰درصدی در تعداد عناوین کتاب دارد.

 

از مجموع کل کتاب‌های منتشر شده در این ماه ۷هزار و ۶ عنوان کتاب تالیفی و ۳هزار و ۲۷ عنوان کتاب ترجمه هستند. از مجموع کل کتاب‌های تالیفی، بیشترین کتاب‌ها به موضوعات کمک درسی، ادبیات، کودک و نوجوان، علوم اجتماعی و دین اختصاص پیدا کرده و از موضوعات کودک و نوجوان، ادبیات، فلسفه و روانشناسی، علوم عملی و علوم اجتماعی بیشترین ترجمه صورت گرفته است. در موضوعات کودک و نوجوان، کمک درسی، ادبیات، علوم اجتماعی و علوم عملی بیشترین تعداد کتاب در آذر ماه سال جاری منتشر شده است.

از مجموع کل کتاب‌های منتشر شده در آخرین ماه پاییز سال جاری، ۶هزار و ۹۲۶ عنوان کتاب در تهران و ۳هزار و ۱۰۷ عنوان کتاب در سایر استان‌ها وارد بازار نشر شده‌اند. ناشران و نویسندگان تهرانی در موضوعات کودک و نوجوان، کمک درسی، ادبیات، علوم اجتماعی و علوم عملی بیشترین تعداد کتاب را منتشر کرده‌اند و ناشران سایر استان‌ها به موضوعات کودک و نوجوان، ادبیات، دین، علوم اجتماعی و کمک درسی تمایل بیشتری نشان دادند.

در آذر ماه سال جاری، ۵هزار و ۶۸۳ عنوان کتاب چاپ اول در ویترین کتابفروشی‌ها قرار گرفته است و موضوعات علوم اجتماعی، ادبیات، علوم عملی، کودک و نوجوان و دین در فهرست بیشترین موضوعات چاپ اول قرار گرفته‌اند. استان‌های تهران، خراسان رضوی، قم، آذربایجان شرقی، اصفهان و البرز بیشترین کتاب‌های چاپ اول را منتشر کرده‌اند.

همچنین در این ماه ۴هزار و ۳۵۰ عنوان کتاب چاپ مجدد منتشر شده است که موضوعات کودک و نوجوان، کمک درسی، ادبیات، فلسفه و روان‌شناسی و دین بیشترین تعداد آثار چاپ مجدد را به نام خود ثبت کرده‌اند.

شمارگان کل کتاب‌های منتشر شده در آخرین ماه پاییز سال جاری ۱۰میلیون و ۲۱ هزار و ۴۱ نسخه است. میانگین شمارگان کتاب در آذر ماه سال جاری ۹۹۹ نسخه را نشان می‌دهد که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته با هزار و ۱۰۸ نسخه تغییر ۱۰درصدی را نشان می‌دهد. میانگین قیمت کتاب نیز در این ماه یک میلیون و ۴۷۵هزار و ۹۴۰ ریال است که در مقایسه با آذر سال گذشته با یک میلیون و ۱۰۶هزار و ۶۰۸ ریال افزایش ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.

آمار و درصد تغییر کتاب‌های آذرماه ۱۴۰۲۱ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد که بیشترین افزایش در رده‌های فلسفه و روان‌شناسی به میزان ۳۹ درصد، کودک و نوجوان به میزان ۳۰ درصد و کودک و نوجوان به میزان ۱۶ درصد بوده و بیشترین کاهش در رده‌های زبان به میزان ۲۸درصد، علوم طبیعی و ریاضیات به میزان ۲۷درصد و کلیات به میزان ۸درصد بوده است.

استان تهران با انتشار ۶هزار و ۹۲۶ عنوان کتاب در آذر ماه ۱۴۰۲ توانست ۶۹درصد از کل کتاب‌های چاپ شده در این ماه را به خود اختصاص دهد که نسبت به ۶هزار و ۷۰۱ عنوان کتاب منتشر شده در بازه زمانی مشابه در سال گذشته سه درصد افزایش داشته است. همچنین سایر استان‌ها در ماه آذر سال ۱۴۰۲ توانستند ۳هزار و ۱۰۷ عنوان کتاب منتشر کنند که در مقایسه با آذر سال گذشته با انتشار ۲هزار و ۴۶۰ عنوان کتاب ۲۶درصد رشد داشته است.

اطلاعات آماری و گزارش‌های ماهانه پیرامون وضعیت صنعت نشر کشور را می‌توان در ketab.ir دنبال کرد.