به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، در گروه «ادبیات» ۱۷ کتاب در موضوع‌های «متون قدیم»، «نقد ادبی (ترجمه)»، «ادبیات عربی» و «ادبیات زبان‌های دیگر» به مرحله دوم داوری چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه یافتند.

کتاب‌های زیر در موضوع «متون قدیم» به عنوان نامزد معرفی شدند:

مشکاه المصابیح [مصطفی بن قباد لاذقی]، تصحیح و تحقیق: امین حق‌پرست، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار؛ سخن، ۱۴۰۰، ۹۷۰ ص.

کلیات اشرف مازندرانی (۱۰۳۷ـ۱۱۲۰ق)، تالیف محمد‌سعید بن محمد‌صالح، تصحیح و تحقیق هومن یوسفدهی، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار؛ سخن، ۱۴۰۰، ۸۸۲ ص.

سیرت شیخ کبیر ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی، تالیف ابوالحسن علی بن محمد دیلمی، ترجمة تاج‌الدین کربالی، تصحیح و تحقیق مجتبی مجرد، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار؛ سخن، ۱۴۰۰، ۳۵۹ ص.

وحی بر توفان: اشعار مقبل اصفهانی (آقامحمد شیخا ـ قرن دوازدهم هجری) براساس پانزده نسخۀ خطی؛ تدوین و تصحیح امیرحسین مدرس، تهران: مرکز آفرینش‌های ادبی، دفتر شعر؛ سورۀ مهر، ۱۴۰۰، ۵۸۰ ص.

نامزدهای موضوع «نقد ادبی (ترجمه)» نیز به شرح ذیل است:

نقد، نظریه و ادبیات کودک، تالیف پیترهانت، ترجمه سهراب رضوانی و امین ایزد‌پناه، تهران: مدرسه، ۱۴۰۰، ۳۲۸ ص.

ناخودآگاه سیاسی: روایت همچون کنش نمادین اجتماعی، تالیف فردریک جیمسن، ترجمه حسین صافی، تهران: نیماژ، ۱۴۰۰، ۳۹۲ ص.

هفت کتاب زیر نیز در موضوع «ادبیات عربی» به عنوان نامزد معرفی شدند:

ایرانیان، فرهنگ و ادبیات عربی، تالیف عنایت‌الله فاتحی‌نژاد، تهران: فرهنگ معاصر، ۵۳۸ ص.

درخت نخل و همسایه‌ها، نوشته غائب طُعمه فرمان، ترجمه موسی اسوار، تهران: هرمس، ۱۴۰۰، ۳۲۴ ص.

خاکستر، نوشته نجیب محفوظ، ترجمه محمدرضا مرعشی‌پور، تهران: نیلوفر، ۱۴۰۰، ۴۶۰ ص.

دروازه خورشید، نوشته الیاس خوری، ترجمه سید‌حمیدرضا مهاجرانی، تهران: روزنه، ۱۴۰۰، ۶۰۸ ص.

در بیروت دریایی نیست، نوشته غاده ‌السمان، ترجمه سرمد اغوالی، تهران: نگاه، ۱۴۰۰، ۱۸۵ ص.

عزازیل، نوشته یوسف زیدان، ترجمه فریبا حزباوی، تهران: ققنوس، ۱۴۰۰، ۴۰۰ ص.

موسم هجرت به شمال، نوشته طیب صالح، ترجمه سیدعطاالله مهاجرانی، تهران: امید ایرانیان، ۱۴۰۰، ۱۷۰ ص.

در موضوع «ادبیات زبان‌های دیگر» کتاب‌های زیر به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند:

لانومالی، ایرادی در کار است، نوشته اروه لوته‌لیه، ترجمه مسعود سلطانیه و حامد فولادوند، تهران: شما؛ بهجت، ۱۴۰۰، ۳۶۶ ص.

همه رویاهایتان را به یاد می‌آورم، نوشته رنه فرنی، ترجمه منصور انصاری، تهران: نگاه، ۱۴۰۰، ۱۷۱ ص.

نقشه و قلمرو، نوشته میشل اوئلبک، ترجمه ابوالفضل الله‌دادی، تهران: نشر نو، ۱۴۰۰، ۳۷۴ ص.

خاطره استانبول، نوشته احمد امید، ترجمه عارف جمشیدی، تهران: ثالث، ۱۴۰۰، ۶۸۴ ص.

مراسم پایانی چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بهمن‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.