گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این کتاب شامل بخش‌های «آیا باید همه‌چیز را به شریک زندگی‌ات بگویی؟»، «آیا همیشه باید از اولیای امور پیروی کرد؟»، «آیا اهمیتی دارد که شریک زندگی‌ات در تلفن همراهت فضولی کند؟»، «چرا قلدری وجود دارد؟»، «آیا اگر بتوانی در امتحان تقلب کنی و نکنی، خنگ هستی؟»، «آیا خودکشی می‌تواند چاره بعضی از مشکلات تو باشد؟»، «آیا دعاکردن فایده‌ای دارد؟»، «آیا موادمخدر بد هستند؟»، «کدام بهتر است: نامتعارف بودن یا عادی بودن؟»، «آیا می‌توانی از کس دیگری بخواهی به جای تو انتخاب کند؟»، «آیا فکر کرده‌ای چه خواهی کرد اگر در رشته‌ای که می‌خواهی قبول نشوی؟»، «چرا در کتاب‌های درسی‌ات چیزی از زنان مهاجر نوشته نشده است؟»، «چگونه شکستی عاطفی را پشت سر بگذاریم؟»، «چطور با مرگ عزیزی مواجه شویم؟» ،«چرا از مرگ می‌ترسیم؟»، «برای شاد بودن چقدر احتیاج به خرید کردن داری؟»، «چرا بعضی از مردم شاد نیستند؟ آیا ممکن است تو هم یکی از آن‌ها بشوی؟»، «آیا می‌شود به ویکی‌پدیا اعتماد کرد؟»، «آیا در انتخابات بعدی رای خواهی داد؟»، «آیا مردها باید فمینیست باشند؟»، «از کجا بفهمی عاشق شده‌ای یا نه؟» ،«آیا دزدی کردن بد است؟»، «آیا گفتن» من هم همین‌طور با گفتن «دوستت دارم» یکی است؟»، «آیا اگر ناخواسته آبستن شوی، سقط جنین خواهی کرد؟»، «آیا مراسم اهدای جوایز مسابقه عملیات پیروزی هنر است؟»، «آیا منصفانه است که هم کلاس مبتلا به سندرم آسپرگر مهلت بیشتری برای امتحان دادن داشته باشد؟»، «آیا باید گیاه‌خوار شوی؟»، «آیا در مغز فرزندت کنترل والدین خواهی گذاشت؟» و «هنر همیشه بر حق بودن» است. مطالب «راهنمای خواندن این کتاب»، «پیشگفتار: دختری که از پنجره از غار گریخت»، «پی‌گفتار: زندگی بیرون غار» و «پیشنهادی برای یک سینه‌کلوب» ضمیمه اثرست.

کتاب «فلسفه در خیابان» پیوند طبیعی میان شخصیت، روزگار و احوال فیلسوفان را نشان می‌دهد. در این دیدگاه، فلسفه هرگز دانشی انتزاعی و جدا از زندگی نیست.

ادواردو اینفانته معلم فلسفه است و مانند تمام معلمان، می‌داند که درس فسلفه دادن، تنها بازگویی تاریخ اندیشه‌های فلسفی نیست؛ بلکه شامل پیوند دادن پرسش‌های زندگی روزمره با اندیشه متفکران بزرگ تاریخ بشر نیز می‌شود.

این کتاب نمی‌خواهد فلسفه را ساده کند و یا در حد پرسش‌هایی خاص پایین آورد. اینفانته نشان می‌دهد که می‌توان پرسش‌های زندگی روزمره را به‌صورت پرسش‌هایی فلسفی باز تنظیم کرد. پاسخ «آیا اهمیتی دارد که شریک زندگی‌ات در تلفن همراهت فضولی کند؟» در فلسفه آزادی نهفته است: پاسخ «آیا اگر بتوانی در امتحان تقلب کنی و نکنی، خنگ هستی؟» را فلسفه اخلاق می‌دهد و پاسخ «آیا گفتن «من هم همین‌طور» با گفتن «دوستت دارم» یکی است؟ در فلسفه زبان نهفته است. 

کتاب خواننده را مخاطب قرار می‌دهد و او را به‌ مباحثه‌ای فسلفی با فیلسوفان بزرگ دعوت می‌کند. چنان‌که گفته‌اند، حقیقت فرزند گفت‌وگوست. این کتاب مخاطب را ترغیب می‌کند تا گفت‌وگو کنیم، اما گفت‌وگو کردن نیازمند گوش شنیدن، فهم سخن و توانایی دفاع از اندیشه‌ها است. این کتاب قدمی برای دست یافتن به‌ این توانایی‌ها محسوب می‌شود.  

نشر لگا به‌تازگی کتاب «فلسفه در خیابان» را با زیرعنوان چالش‌های فلسفی زندگی روزمره نوشته ادواردو اینفانته با ترجمه مجدالدین م.ارسنجانی منتشر کرده و این اثر در مدتی کوتاه به چاپ دوم هم رسیده است.