گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: در این اثر، مجموعه آثار ادبی ابراهیم گلستان از نویسندگان داستان کوتاه، مورد تحقیق و نقد قرار گرفته است. مولف کوشیده در کتاب «به جست‌وجوی گلستان: نگاهی به قصه‌های ابراهیم گلستان» آنچه را که برای خواننده خاص و عام جذاب است و او را به خلاقیت این نویسنده راهنمایی می‌کند در کتاب بازتاب دهد.

ناستین (آسیه) جوادی در توضیح سبک نگارش این کتاب توضیح داده است: «روشی که برای بررسی کتاب‌ انتخاب کردم در مرحله اول خواندن کلیه آثار در دسترس بود. سپس تک‌تک آثار به ترتیب تاریخ نگارش قصه، رمان و نمایشنامه دوباره خوانده و یادداشت‌برداری شد. در این تحقیق سعی شده است به شناخت شخصیت درونی و بیرونی زنان و مردان از دید نویسنده پرداخته شود».

ساختار کلی کتاب‌ها بر این اساس است که ابتدا به شرح مختصر قصه، رمان یا نمایشنامه می‌‌پردازد. سپس شخصیت‌ها به دو دسته مرد و زن تقسیم شده و معرفی مختصری از آن‌ها به دست می‌‌دهد. در ادامه، اثر را بررسی کرده و در انتهای کتاب طی یادداشتی به جهان‌بینی نویسنده اشاره‌ای دارد.

نویسنده به‌طور مشخص به چهار کتاب گلستان که هر یک، مجموعه داستان هستند پرداخته است.

۱. «آذر، ماه آخر پاییز» شامل هفت داستان، چاپ یکم ۱۳۲۷، چاپخانه نقش‌جهان -چاپ‌های بعدی ۱۳۴۸، ۱۳۵۱، ۱۳۵۵. چاپ پنجم ۱۳۷۳.

۲. «شکار سایه» شامل چهار داستان، چاپ یکم ۱۳۳۴، چاپخانه می‌هن، چاپ چهارم ۱۳۷۳.

۳. «جوی و دیوار تشنه» شامل ده داستان، چاپ یکم ۱۳۴۶، انتشارات روزن تهران- چاپ‌های بعدی ۱۳۴۸، ۱۳۵۰، ۱۳۵۵، ۱۳۷۲ انتشارات روزن نیوجرسی.

۴. «مد و مه» شامل سه داستان، چاپخانه میهن ۱۳۴۸، چاپ‌ چهارم ۱۳۷۳ انتشارات روزن نیوجرسی.

کتاب «به جست‌وجوی گلستان: نگاهی به قصه‌های ابراهیم گلستان» نوشته ناستین (آسیه) جوادی با قیمت ۶۰ هزار تومان در انتشارات کوله‌پشتی منتشر شده است.