به گزارش هنرآنلاین، محمدمهدی اسماعیلی با تاکید بر این مطلب، افزود: ما به عنوان کسانی که در رکاب ایشان بودیم قطعا در مقابل وقت‌گذاری و دقت ایشان و زحمات ایشان خیلی وقت‌ها کم می‌آوردیم و آقای رئیس جمهور پیشتاز بودند.

وی ادامه داد: ما همیشه نسبت به این میزان وقت گذاری و توانایی و توانمندی و قدرت حل مشکلات غبطه می‌خوریم و امروز داغدار از دست دادن چنین عزیزی هستیم.