گروه فرهنگی خبرگزاری هنر ایران: عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و کارشناس رسانه، در گفت‌وگو با هنر آنلاین، با بیان اینکه در راستای کنترل جنگ رسانه‌ای معتقدم اتکا به قدرت رسانه برای همه کشورهایی که قصد دارند سلطه‌ای را برای خود رقم زنند، اهمیت بسیاری دارد، گفت: این کشورها برای بسیاری از اقدامات نظامی، سیاسی، اقتصادی و خصوصا فعالیت‌های فرهنگی پیش قراول رسانه‌ای را مدنظر قرار می‌دهند تا در حوزه‌های مذکور موفق عمل کنند.

وی فعالیت رسانه‌ای را همچون دیپلماسیِ عمومی خواند و عنوان کرد: این امر به معنای نیرو پیاده کردن پشت خط مقدم تعبیر می‌شود. وقتی پشت خطِ نیروی مخالف نسبت به آرمان‌هایشان سست شود، به راحتی می‌توان در یک روند مقابله‌ای به نتایج مطلوب رسید.

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران با تاکید براینکه ما امروز می‌توانیم نقش خود را در تقابل رسانه‌ای موثرتر کنیم، اظهار کرد: چراکه وقتی در جهان اتفاقی رخ دهد، رسانه می‌کوشد رخداد را به کشوری نسبت دهد که قصد دارد آن را از میدان خارج کند و بر آن است ابعاد ماجرا برای افکار عمومی روشن نشود.

سلیمی نمین با بیان اینکه باید برتری رسانه‌ای داشته باشیم، گفت: وقتی در ارتباط با مسائل جامعه امروز تامل می‌کنیم، کشورهایی که از برتری رسانه‌ای و قدرت نفوذ بیشتری برخوردار هستند، به راحتی می‌توانند مسائل را وارونه جلوه دهند و حقایق را جعل یا کتمان کنند.

وی افزود: در بسیاری از مسائل شاهد این امر هستیم، از این رو در اغلب کشورها در حوزه رسانه سرمایه‌گذاری جدی صورت می‌گیرد و این سرمایه‌گذاری هم پشتیبانی اولیه که اطلاعات دادن به رسانه‌ها است را شامل می‌شود تا رسانه جایگاه پیدا کند و هم پشتوانه خبری و سیاسی دارد تا رسانه دیده شود که در این نوع حمایت از خبرنگاران، دولت تمام قد پشت آن‌ها می‌ایستد.

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، وضعیت کشور در این امر را نا مطلوب برشمرد و عنوان کرد: متاسفانه خبرنگاران ما در بسیاری از مراکز استراتژیک جهان حضور ندارند و در ارتباط با رخدادها نیز کُند هستند، چراکه سرمایه‌گذاری جدی در این صورت انجام نشده است؛ لذا باید در زمینه توان رسانه‌ای از منظر حرفه‌ای و اقتصادی فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد.

سلیمی نمین با تاکید بر اینکه خبرنگاران ما نباید از حضور در کشورهایی که با ما در تعارض هستند، واهمه داشته باشند، گفت: در زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان بسیاری از خبرنگاران از حضور در آن فضا و تهیه خبر واهمه داشتند، از این رو دولت باید حمایت از آنان را تضمین کند و ایران می‌توانست هیات‌های مطبوعاتی را پشتیبانی و حمایت و به افغانستان اعزام کند تا راوی اول خبر شوند.

وی افزود: چنین رویدادی می‌توانست منبع خبر شدن کشور در جهان را رقم بزند. حال این امر در بسیاری از رخدادها باید مد نظر قرار گیرد و در این زمینه بیش از آن که توان رسانه‌ای مد نظر باشد، باید توان ملی روی کار آید و تقویت شود.

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، خاطرنشان کرد: در ارتباط با مسائل رسانه‌ای باید ذهنیت‌ها اصلاح شود، چراکه ایران خبرنگار بین‌المللی شناخته شده ندارد. یک خبرنگار نمی‌تواند مستقل از نظام سیاسی یک کشور فعالیت کند و دولت باید از آن‌ها حمایت و با یک برنامه راهبردی متناسب خبرنگاران را تغذیه کند.

 

خبرنگار: غزال ساری اصلان