به گزارش هنرآنلاین، 59 درصد از فروش کل سینمای ایران در اردیبهشت ماه 1403 مربوط به 40 سینمای اول کشور در این ماه بود و جمع کل فروش این سینماها بیش از 182 میلیارد و 501 میلیون تومان اعلام شد.

بر اساس این گزارش، پردیس سینمایی «کوروش» تهران با فروش بیش از 9 میلیارد و 830 میلیون تومان، پردیس سینمایی «ایران‌مال» تهران با فروش بیش از 7 میلیارد و 65 میلیون تومان، پردیس «هنر شهر آفتاب» شیراز با فروش بیش از 5 میلیارد و 51 میلیون تومان، پردیس سینمایی «آزادی» تهران با فروش بیش از 4 میلیارد و 475 میلیون تومان، پردیس سینمایی «هویزه» مشهد با فروش بیش از 4 میلیارد و 435 میلیون تومان، پردیس سینمایی «هدیش» تهران با فروش بیش از 3 میلیارد و 961 میلیون تومان، پردیس سینمایی «بام نیایش» تهران با فروش بیش از 3 میلیارد و 690 میلیون تومان، پردیس سینمایی «مگامال» تهران با فروش بیش از 3 میلیارد و 682 میلیون تومان، پردیس سینمایی «سیتی‌سنتر» اصفهان با فروش بیش از 3 میلیارد و 607 میلیون تومان و پردیس سینمایی «ساحل» اصفهان با فروش بیش از 3 میلیارد و 505 میلیون تومان به ترتیب در رتبه‌های اول تا دهم جدول سینماهای پرفروش کشور در اردیبهشت ماه قرار گرفتند.

آمار1