به گزارش هنرآنلاین، در جدول زیر میزان فروش این آثار و باقی آثار سینمایی اکران شده در سال ۱۴۰۱ را به همراه جزئیاتی مانند زمان اکران، تعداد بلیت فروش رفته و مدت زمان حضور هرکدام از آثار روی پرده سینما را خواهید دید:

 

رتبه فیلم پخش شروع اکران هفته روز تعداد بلیت فروش هفتگی (ریال)
1 انفرادی خانه فیلم ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ 32 247 2,434,469 775,866,750,000
2 بخارست شایسته فیلم ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ 10 88 1,384,490 435,039,744,500
3 سگ بند بانو فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 17 175 1,316,577 421,478,270,940
4 پسر دلفینی فیلمیران ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ 21 159 908,696 232,899,482,500
5 علف زار خانه فیلم ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ 24 186 647,004 221,128,320,000
6 تی تی فیلمیران ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 19 155 656,500 215,450,935,000
7 ابلق بانو فیلم ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ 14 112 653,799 206,615,420,000
8 دوزیست خانه فیلم ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ 19 131 619,218 198,800,277,500
9 لوپتو بهمن سبز ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ 15 114 808,149 190,559,460,000
10 ملاقات خصوصی شایسته فیلم ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ 7 63 555,020 187,135,280,000
11 موقعیت مهدی بهمن سبز ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ 14 93 413,452 125,858,892,500
12 چپ راست فیلمیران ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ 4 28 363,462 117,792,405,000
13 شادروان خانه فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 13 94 286,522 95,140,610,000
14 چند میگیری گریه کنی 2 یکتا فیلم ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ 18 135 305,708 93,100,295,000
15 روز صفر فیلمیران ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 13 94 277,595 89,928,305,000
16 مرد بازنده شایسته فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 10 66 173,729 62,332,400,000
17 خط استوا خانه فیلم ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ 2 14 138,875 47,722,937,500
18 جزیره فضایی (تورنادو 2) رسانه فیلمسازان ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ 10 70 170,673 45,795,100,000
19 هناس بهمن سبز ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ 10 70 219,826 41,097,660,000
20 بدون قرار قبلی تصویر شهر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ 10 70 128,919 32,320,567,500
21 بازیوو فیلمیران ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 10 79 81,784 23,494,046,998
22 مغز استخوان نمایش گستران ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ 8 56 61,499 21,608,550,000
23 زالاوا خانه فیلم ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 10 65 58,837 19,952,592,500
24 بانک زده ها نمایش گستران ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ 7 56 71,622 19,520,442,500
25 پالتو شتری . ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ 6 42 59,671 18,497,992,500
26 مجبوریم فیلمیران ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ 9 63 49,152 17,136,465,000
27 لامینور فیلمیران ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ 8 56 45,569 14,816,080,000
28 طلاخون فیلمیران ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ 6 38 32,781 11,327,710,000
29 کوزوو هدایت فیلم ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ 8 55 37,256 11,074,300,000
30 گل به خودی هدایت فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 13 83 36,203 9,834,650,000
31 نقره داغ راه عرفان ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ 8 56 33,128 9,291,810,000
32 والدین امانتی رسانه فیلمسازان ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ 8 56 29,666 8,291,750,000
33 روز ششم . ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ 6 37 23,580 7,914,120,000
34 بام بالا راه عرفان ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ 5 31 34,782 7,913,350,000
35 شین رسانه فیلمسازان ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ 6 42 24,268 7,430,060,000
36 بی صدا حلزون هدایت فیلم ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ 7 44 20,498 6,848,390,000
37 طبقه یک و نیم رسانه فیلمسازان ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ 2 11 15,143 4,978,810,000
38 شب طلایی فیلمیران ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ 5 34 8,529 2,576,015,000
39 پیتوک گویا فیلم ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 4 24 6,818 2,278,885,000
40 قدغن پارسا فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ 8 55 6,583 2,229,345,000
41 نمور هدایت فیلم ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ 1 21 4,530 1,534,195,000
42 برای مرجان رسانه فیلمسازان ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ 3 21 2,945 1,027,350,000
43 رویای سهراب شکوفا فیلم ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ 3 21 1,370 472,205,000
44 بیرو نمایش گستران ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ 1 4 360 128,850,000