به گزارش هنرآنلاین، مهرداد زاهدیان، هادی معصوم‌دوست، پریسا عشقی، علی همراز و میثم شاه‌بابایی به عنوان اعضای هیات‌مدیره جدید انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند معرفی شدند.

در این جلسه با رای موافق همه‌ اعضا، مهرداد زاهدیان به‌عنوان رئیس انجمن انتخاب شد.

همچنین هادی معصوم‌دوست به‌عنوان نایب رئیس، پریسا عشقی دبیر،علی همراز خزانه‌دار و میثم شاه‌بابایی به‌عنوان عضو هیات‌مدیره انتخاب شدند.

در این نشست هیات مدیره جدید انجمن ضمن قدردانی از مشارکت فعال اعضا در مجمع و انتخابات اخیر، ابراز امیدواری کردند که این همراهی در طول سال‌های پیش‌رو و در تمام امور انجمن ادامه پیدا کند.