به گزارش هنرآنلاین، جمعه، هشتم دی ماه با فروش بیش از 8 میلیارد و 176 میلیون تومان بیشترین فروش هفته گذشته را داشت.

بر اساس این گزارش، فیلم‌های «هتل» با فروش بیش از 12 میلیارد و 944 میلیون تومان، «ویلای ساحلی» با فروش بیش از 9 میلیارد و 799 میلیون تومان، «ورود و خروج ممنوع» با فروش بیش از 5 میلیارد و 873 میلیون تومان، «فسیل» با فروش بیش از 3 میلیارد و 208 میلیون تومان، «بچه زرنگ» با فروش بیش از 2 میلیارد و 120 میلیون تومان، «مسافری از گانورا» با فروش بیش از یک میلیارد و 249 میلیون تومان و «جوجه تیغی» با فروش بیش از یک میلیارد و 48 میلیون تومان به ترتیب، رتبه اول تا هفتم جدول فروش هفته گذشته را به خود اختصاص دادند.

658ff0479c651_فروش فیلم های در حال اکران در دی ماه 1402

همچنین، فیلم‌های «نارگیل2» با فروش بیش از 694 میلیون تومان، «گیج گاه» با فروش بیش از 460 میلیون تومان، «حدود 8 صبح» و «عامه‌پسند» با فروش بیش از 341 میلیون تومان، «ضد» با فروش بیش از 336 میلیون تومان، «سلفی با رستم» با فروش بیش از 259 میلیون تومان، «پالایشگاه» با فروش بیش از 257 میلیون تومان و «شهر هرت» با فروش بیش از 141 میلیون تومان در رتبه‌های هشتم تا پانزدهم جدول فروش هفته گذشته جای گرفتند.

سینما1