گروه تئاتر خبرگزاری هنرآنلاین، دوم آذرماه سال 1402 در تقویم اهالی هنر و تئاتر روز خاطره انگیزی محسوب می شود. روزی که بعد از سی سال،  انتظارها به سر آمد و در یک دورهمی تئاتری با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،  کلنگ ساخت حریم برای یک بنای تاریخی یعنی تئاتر شهر زده شد.

سالها از اعتراض و پیگیری هنرمندان نسبت به بهبود حریم تئاتر شهر می گذرد. خواسته معقولی که قرعه اجرایی کردن آن به نام مدیران امروز تئاتر شهر زده شد.

 بارقه امیدی که برای اهالی هنر حریمی امن نوید می دهد تا مردم و هنرمندان با آرامش به این مجموعه بیایند و بروند. آمد و رفتنی که نابسامانی پیرامون این بنای تاریخی و فرهنگی آن را نا امن کرده بود موضوعی که دغدغه بسیاری از اهالی هنر بود.

 

مجید قناد

 

مجید قناد تهیه کننده و کارگردانی که کار خود را از روی صحنه تئاتر آغاز کرده است در مصاحبه با خبرنگار هنر آنلاین درباره اهمیت این طرح گفت: هنرمندان متعلق به مردم اند. این دغدغه هنرمندان بیش از آنکه متوجه خودشان باشد، متوجه مردم است تا در شرایط بهتری از فضاهای فرهنگی مانند تئاتر شهر بهره ببرند.

وی افزود: شرایطی که هم هنرمندان با تعلق خاطر بهتری هنر خودشان را عرضه کنند و هم مردم در امنیت و آرامش خاطر به یک فضای فرهنگی بیایند.

قناد در پاسخ به این سوال که این حریم چقدر در تغییر نما و زیبایی این بنای تاریخی اثرگذار است،  گفت: شمایلی که قرار است به عنوان حریم در اطراف این ساختمان ساخته شود با معماری آن هماهنگی دارد و قرار نیست چیزی منفصل از این بنا باشد.

وی در خصوص لازمه اجرایی کردن این طرح گفت: یک مکان فرهنگی و تاریخی نیاز به حفاظت دارد؛ حفاظتی که قرار است یک محیط امن فرهنگی را برای اهالی هنر و هنردوستان ایجاد کند.