به گزارش هنرآنلاین،نود و سومین جلسه شورای هنر امروز به ریاست محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اعضای آن تشکیل شد.

در این جلسه، اساسنامه بنیاد پویانمایی ایران تصویب شد.

بر این اساس بنیاد پویانمایی ایران به منظور برنامه‌ریزی با هدف تقویت جایگاه پویانمایی، حمایت از تولید آثار، رشد، توسعه و ارتقای سطح کمی و کیفی زیرساخت‌ها و تشویق و تسهیل گری برای سرمایه‌گذاری و تولید آثار پویانمایی ایجاد خواهد شد.