به گزارش هنرآنلاین، فروش ۳۰ روزه فیلم‌های در حال اکران از پنجم مهر تا پنجم آبان ماه منتشر شد.

حدود سه میلیون نفر در یک ماه اخیر برای دیدن فیلم های در حال اکران به سینما رفتند.

سینما فروش

بر اساس این گزارش، فیلم‌های «هتل»، «بچه زرنگ»، «فسیل»، «شهر هرت» و «گیج‌گاه» پنج فیلمی هستند که بیشترین فروش را در این ماه داشتند.

همچنین میزان فروش فیلم‌ها در یک ماه اخیر بیش از ۱۲۶ میلیارد بوده است.