به گزارش هنرآنلاین به نقل  از اداره کل هنرهای نمایشی، آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و همچنین تالار هنر تا پایان روز جمعه پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ به تفکیک اجراها اعلام شد.

نمایش «مکبث زار» به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی که از روز ۲۷ فروردین ماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۵۰ هزار تومان آغاز کرده، تا پایان روز جمعه پانزدهم اردیبهشت ماه با مجموع ۱۸ اجرا (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) و میزبانی از ۳ هزار و ۸۲۱ نفر به فروشی معادل ۴۴۲ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «اپرای شیپور» به کارگردانی فریدون ولایی که از روز ۲۷ فروردین در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر آغاز کرده تا روز جمعه پانزدهم اردیبهشت ماه با قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان، مجموع ۱۸ اجرا و ۸۰۸ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) ۵۷ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «مردمان خشمگین» به کارگردانی ایرج افشاری که از روز ۲۷ فروردین ماه در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر پیش روی مخاطبان قرار گرفته، تا روز جمعه پانزدهم اردیبهشت با قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان، مجموع ۱۸ اجرا و یک هزار و ۲۹۰ تماشاگر، (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) ۹۶ میلیون و۹۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش « فراموشان» به کارگردانی امیر امیری نیز که از روز ۲۷ فروردین ماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۹۰ هزار تومان آغاز کرده (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) با ۱۸ نوبت اجرا و میزبانی از ۵۵۷ تماشاگر به فروشی معادل ۳۷ میلیون و ۸۷۲ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «لانگ شات» به کارگردانی محمدرضا مالکی هم که از روز ۲۷ فروردین ماه در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر اجرای خود را آغاز کرده تاکنون با ۱۸ نوبت اجرا، قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) و ۸۵۰ تماشاگر، ۶۳ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «ماشین دودی» به کارگردانی حسین تفنگدار هم که از ششم فروردین ماه در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۶ نفر و قیمت بلیت ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان روی صحنه رفته است (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) تا روز جمعه پانزدهم اردیبهشت ماه با ۲۳ نوبت اجرا و ۲ هزار و ۹۸۵ تماشاگر به فروشی معادل ۱۴۳ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «مانتکو در سرزمین پادشاهی» به کارگردانی مهدی خجستگی هم که از روز هفتم فروردین ماه با قیمت بلیت ۴۰ هزارتومان در تالار هنر روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۲۷ اجرا و ۲ هزار و ۱۸۵ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۶۹ میلیون و ۸۷۱ هزار تومان دست یافته است.