به گزارش هنرآنلاین، در این سال‌ها صحبت از فیلتر زیاد به میان کشیده شده است، اما عموماً به کارکرد‌های منفی آن اشاره شده است. کارکرد‌های که همه ما به نوعی از آن بیزاریم. در صورتی که فیلتر‌های مفید هم در زندگی ما بوده و هستند که حیات ما به بودن و کیفیت آنهاست. از اینکه چه موسیقی گوش کنیم، کجا بریم، چه کار‌های انجام بدیم، چه دانشگاه و رشته‌ی انتخاب کنیم و در تصویر کلی چه چیزی را نسبت به چه چیز‌های برتر بدانیم و انتخاب کنیم، از فیلتر‌های مختلفی بهره می‌بریم که زندگی و شخصیت ما را می‌سازند. از سوی دیگر برای هوا، آب، روغن، بنزین و ماشین بهتر تا آب و هوا و زندکی بهتری داشته باشیم، تا هواپیما و قطار و ابزارآلات پزشکی، صنعتی و زیستی، از فیلتر‌های متنوعی در زندگی استفاده می‌کنیم. اما از زمانی که فیلتر فقط کارکرد محدود‌کننده به خود گرفت بیش از آنکه چهره مثبت آن دیده شود، منفی شد و به قابلیت‌ها و حضور پر بسامد آن در زندگی بی‌توجه شدیم. اینکه ادامه حیات ما به وجود فیلتر‌های خوب در زندگی وابسته است، همواره مغفول ماند. رویداد هنری کارتونی «فیلتر‌های زندگی من» از این دریچه و بر این مبنا شکل گرفت و می‌خواهد با زبانی متفاوت به فیلتر نگاه کند.

در چنین وضعیتی که فیلتر‌ها نقش دوگانه و پیچیده‌ای را به خود گرفته‌اند، شاید بهترین زبانی که بتواند این وضعیت دوگانه را ترسیم کرده و از آن سخن بگوید کاریکاتور و کارتون باشد. کارکرد‌هایی که اتفاقاً می‌تواند حال وسایل و ابزار زیستی و کاربردی ما را بهبود بخشیده و کارآمد سازد.

اولین‌ها همیشه مورد توجه هستند و بی‌شک این در تاریخ کارتون و کاریکاتور خواهد آمد که چه کسانی حامی کارتون و کاریکاتور بودند و به قوت این زبان پی بردند و برای بیان حرف‌های خود آن را کاربردی‌تر و گویا‌تر یافتند.

با حمایت گروه صنعتی سرکان برای اولین بار ۵۵ کارتونیست مطرح و سرشناس ایران، به بهانه ۵۵ سالگی فیلتر سرکان، گرداگرد هم و به دلیل رعایت کرونا، غیر حضوری دست به خلق اثر می‌زنند و از «فیلتر‌های زندگی ما» سخن می‌گویند. این رویداد در تاریخ پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ از طریق صفحات اینستاگرام هنرمندان و کارتونیست‌ها قابل مشاهده است. این رویداد را می‌توانید از طریق اینستاگرام گروه صنعتی سرکان و صفحه دبیر رویداد جمال رحمتی پیگیری کنید.

@Filterserkan.com

@jamalrahmati