به گزارش خبرگزاری هنر ایران، در جلسه مشورتی ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ مدرسه تئاتر تابستان که با همکاری تماشاخانه «داستان ما» شکل گرفت، سه عضو انجمن و  سه عضو هیات مدیره مدرسان خانه تئاتر، پیشنهادهای اجرایی خود را درباره طرح همکاران و امکانات اجرایی هر کدام مطرح کردند.

این جلسه بر پایه ۶ طرح محمدرضا میرحسینی، بتثابه نعیمایی، فرشته مشهدی‌باقر، عسل عصری‌ملکی، لعیا احمدی، بهزاد خاکی‌نژاد و با حضور زهرا پرهون، لعیا احمدی، گلاره فرشچیان، علی گودینی، مجید قربانی و بهزاد خاکی‌نژاد تشکیل شد.