به گزارش هنرآنلاین، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا پایان روز پنجشنبه 13 اردیبهشت‌ماه 1403 اعلام شد.

نمایش «گالیله» به کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور که از 29 فروردین در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ مخاطب و قیمت بلیت300 هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است، با مجموع 13 اجرا و میزبانی از 5 هزار و 317 مخاطب (با احتساب بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) توانست به فروشی معادل 1 میلیارد و 238 هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «روال عادی» به کارگردانی کیارش رُست که اجرای خود را از 30 فروردین در تالار چهارسو، با ظرفیت۱۳۲ نفر و قیمت بلیت180 هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع 13 اجرا و میزبانی از 841 مخاطب توانست به فروشی معادل 115 میلیون و 974 هزار تومان برسد.

نمایش «توقف اتانازی» به کارگردانی محمدرضا عطایی فر که اجرای خود را از 23 فروردین در تالار چهارسو با ظرفیت۱۳۲ نفر و قیمت بلیت180 هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع 19 اجرا و میزبانی از 1 هزار و 352 مخاطب، توانست به فروشی معادل 183 میلیون و 960 هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «آن بُرد» به کارگردانی مهدی زندیه و آیدین تمبرچی نیز که اجرای خود را از 23 فروردین در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت170 هزار تومان آغاز کرده است، با 21 اجرا و میزبانی از 1 هزار و 805 مخاطب، فروشی معادل 273 میلیون581 هزار تومان داشته است.

نمایش «پس از» به کارگردانی مرتضی کوهی نیز که اجرای خود را از 23 فروردین در تالار قشقایی، با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت140 هزار تومان آغاز کرده است، با 19 اجرا و میزبانی از 1 هزار و 642 مخاطب به فروشی معادل 191 میلیون و 660 هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «آبی گونه» به کارگردانی کاوه مهدوی که از 23 فروردین در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت150 هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است،‌ با مجموع 19 اجرا و میزبانی از 664 مخاطب به فروشی معادل 68 میلیون و 655 هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «کان لم یکن» به کارگردانی سید علی موسویان که از 26 فروردین در تالار سایه با ظرفیت صندلی72 نفر و قیمت بلیت150 هزارتومان روی صحنه رفته است، با 17 اجرا، 467 مخاطب جذب کرده و به فروشی معادل 44 میلیون و 4 هزار تومان دست یافته است.

نمایش «نظام ابن عربی» به کارگردانی یاسمین عباسی که از 2 اردیبهشت‌ماه در کارگاه نمایش با ظرفیت صندلی 26 نفر و قیمت بلیت 100 هزارتومان به صحنه رفته است، با 11 اجرا میزبان 222 مخاطب بوده و به فروش 17 میلیون و 800 هزار تومان دست پیدا کرده است.

تماشاخانه سنگلج

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «سلطان عمرا بمیرد» به کارگردانی محمدجواد کبودرآهنگی که از 4 اردیبهشت‌ماه 1403به صحنه رفته است؛ نهمین اجرای خود را پشت سر گذاشت و در مجموع، میزبان 431 تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب بلیت‌های تمام بها، نیم بها، میهمان و تخفیف دار با بلیت 100 هزار تومانی و ظرفیت سالن236 نفری، مبلغ 7 میلیون و 790 هزار تومان فروخته است.

همچنین نمایش «جادوی شهرزاد» به کارگردانی احمد دهقان نیز که اجرای خود را از 9 اردیبهشت‌ماه 1403 آغاز کرده است؛ با 4 اجرا توانسته است 204 تماشاگر را به تماشاخانه سنگلج جلب کند. این نمایش با احتساب بلیت‌های تمام بها، نیم بها، میهمان و تخفیف دار با بلیت 80 هزار تومانی و ظرفیت سالن236 نفری، توانسته مبلغ 7 میلیون و 216 هزار تومان بفروشد.

تالار هنر

در تالار هنر، نمایش«انگشتر اسرارآمیز» به کارگردانی میثم یوسفی که از 2 اردیبهشت ماه 1403در سالنی با ظرفیت 244 نفری به صحنه رفته است؛ با 11 اجرا و قیمت بلیت 100 هزار تومان، توانست 1 هزار و 100 تماشاگر را جلب کند و به فروش 71 میلیون و 181 هزار تومان دست پیدا کند.

همچنین نمایش «آکادمی پرندگان» به کارگردانی حسین مزینانی که از 22 فروردین‌ماه 1403در تالار هنر با ظرفیت 244 نفری به صحنه رفته است؛ با 21 اجرا و قیمت بلیت 100 هزار تومان، توانسته 1 هزار و 132 تماشاگر را جلب کند و به فروش 78 میلیون و 468 هزار تومان دست پیدا کند.

نمایشنامه‌ «پینوکیو» به کارگردانی داود زارع که 7، 13 و 14 اردیبهشت‌ماه در تالار هنر با ظرفیت 244 نفری خوانده شد، با 3 اجرا و قیمت بلیت 80 هزارتومان، توانست 675 تماشاگر را به سالن جلب کند و به فروش 55 میلیون و 88 هزار تومانی برسد.