گروه تئاتر «هنرآنلاین» : کاظم نظری مدیر کل هنرهای نمایشی، به مناسبت بزرگداشت روز ملی هنرهای نمایشی، که همزمان با روز جهانی تئاتر (۲۷ مارس) برگزار می‌شود،‌ پیام تبریکی خطاب به هنرمندان و علاقه‌مندان این هنر زنده، صادر کرد.

در متن پیام مدیر کل هنرهای نمایشی آمده است:

«هفتم فروردین ماه، روز ِ ملی هنرهای نمایشی، به عنوان حقیقتی ناگزیر و ضرورتی دلپذیر برای همگان است.

ضرورتی که بیش از آن که ایجابی هنری باشد؛ نیاز زندگی فردی و مولفه‌ای برای زیست ارزشمند اجتماعی است که در ادوار مختلف تاریخی، از دل زمان، عبور کرده و چون از متن زندگی و بطن تفکّر و دغدغه‌های درونی انسان، برآمده و بالیده است؛ تو گویی همزاد آدمی است و همچون هویّت خاص هر فردی، هر متن نمایشی و هر بازی بازیگری نیز بر روی صحنه یا سطح خیابان، در هیات آدمی یا در شمایل چیزی یا سایه و پیکرک‌هایی برساخته از خیال و نخ و پارچه و ...، همه و همگی، جهان متفاوت خود را دارند و امضای منحصر به فرد خود را و چه بسیار بوده‌اند کسان که پیام زندگی را در صحن هنر و بر صحنه‌های تئاتر، دریافته و با صداقتی شایسته‌ انسان، با مخاطب خود در میان گذاشته‌اند و در فرصت کوتاه عمر آدمی، دیگران و خویش را به خیمه‌زدن و تامّل در عرض زندگی و یافتن پاسخی برای چگونه بودن، چگونه ماندن و چگونه رفتن، صرف کرده‌اند و با اغتنام فرصت، نقشی از خود به صحنه زده و به یادگار، بر جای گذاشته‌اند تا نام و صدایشان را به یاد داریم و چه بسا به نیکی یاد کنیم؛ چرا که آن چه می‌ماند؛ صدای روشن و هدایتگر حقیقت است و نغمه و نقشی که مردم، به یاد می‌سپارند و باور کنیم که این، تئاتر است که بدون مردم و مخاطبان همیشه آشنای خود، بی‌تردید سرمایه‌ای ندارد برای ماندن و برای تداوم داشتن؛ و روز ملی هنرهای نمایشی، روز بازیابی این راز و پاسداشت این سرمایه و این نقش‌آفرینی و شناسایی رمز ماندگاری و نگهداشت حرمت این عرصه و صحنه است در همراهی دست‌ها و اندیشه‌های تحوّل‌گرا و معنابخش و جستجوی تئاتر و رسالت بزرگش که به این هنر اصیل و روزآمد و مدرن، هویّت و جهت می‌دهد و از این منظر، هر روز، روز تئاتر است؛ چرا که هر روز، انتظاری تازه برای اتفاقی نو و فرصتی تازه برای زندگی است؛ زندگی‌ای که امیدوارانه هر روز می‌گوید امّا باز باید بود؛ باید زیست! این روز ناگزیر، بر تمامی آنانی که در تئاتر، مفهوم والای زندگی و تداوم سربلندی خود و فرهنگ و کشور خویش را جستجو می‌کنند؛ مبارک باد.»

در متن انگلیسی پیام مدیرکل هنرهای نمایشی نیز چنین آمده است:

In the name of God

.The 27th of March, National Performing Arts Day and World Theater Day is a reminder of "theatre" as an inevitable truth and a pleasant necessity for everyone

.A necessity that is more than an artistic positive; The need of individual life is a component for a valuable life

.May this day be blessed to all those who search for the high meaning of life and the continuity of their pride, their culture and their country in the theater

Kazem Nazari

General Director

Dramatic Arts Center of Iran

President of Iran Center of ITI