به گزارش هنر آنلاین چهارمین عنوان از مجموعه‌ی «کتاب‌های طف» (مطالعات عاشورا) نشر آرما با عنوان «عاشورا و تحریفات» نوشته مرضیه محمدزاده با مقدمه‌ی محمدرضا سنگری منتشر شد.

از عصر صفویه و قاجاریه تا به اکنون، مراسم عزاداری، نگارش مقاتل متنوع و متکثر، سروده‌ها، تعزیه‌ها و روضه‌خوانی‌ها زمینه‌ساز دخل و تصرف‌ها، تحریف‌ها و باژگونه‌سازی‌های فراوان در اصل و هدف واقعه عاشورا شده است. در قرون اخیر دوستان ـ ارادتمندانه و ناخواسته ـ و دشمنان ـ برنامه‌ریزی‌شده و مغرضانه ـ در تحریف صورت و سیرت عاشورا مؤثر بوده‌اند. از این رو شناخت این تحریفات و پیرایش فرهنگ عاشورا از آنان ضرورت دارد.در کتاب «عاشورا و تحریفات» ، محقق ابتدا فصلی درباب نقد و معرفی منابع اصلی تاریخ عاشورا و منابع اولیه تاریخی تحریف‌شده آورده و پس از آن جمعاً به بیان 108 مورد از تحریفات عاشورا و بررسی و نقد آن‌ها (در دو دسته‌ی «تحریفات لفظی» و «تحریفات معنوی») پرداخته است. فصل پایانی کتاب نیز به آسیب‌شناسی مناسک عاشورایی و بیان راهکارهایی برای آسیب‌زدایی از این فرهنگ اختصاص یافته است.

در بخشی از مقدمه کتاب به قلم نویسنده‌اش آمده است:

سالیانی است که به جهت پرداختن به مسئله عاشورا در فکر تحریفات و پیرایه هایی که پیرامون نهضت عظیم امام حسین (ع) در طول تاریخ تنیده شده، بودم. داستان عاشورا بدون تحریف ها بسیار زیباتر و آموزنده تر است. این حقیقتی انکارناپذیر است که تابلوی کربلا نیازی به تحریف ندارد. عظمت و بزرگی این حادثه، شکوه و آموزندگی دائمی این حماسه در خودش نهفته است و هیچ نیازی نیست که چیزی حتی با نیت خیرخواهانه بر آن افزون یا حتی کاسته گردد.

در این کتاب سعی بر این است که اولاً عاشورا را به عنوان واقعه ای از تاریخ زندگانی امام حسین (ع) مورد بررسی قرار دهیم که بدون شناخت شخصیت و مرام ،حضرتش، شناخت فلسفة عاشورا ناممکن است و ثانیاً تا حد امکان و بضاعت و بهره گیری از تألیفات ،بزرگان تحریفات این برهه از تاریخ بشری را گوشزد نماییم که قطعاً بی نیاز از تکمیل نخواهد بود و هنوز جایی برای کوشش آیندگان و بیرون کشیدن، در این صدف غبارآلوده باقی خواهد ماند.

نشر آرما کتاب «عاشورا و تحریفات» را در 412 صفحه منتشر کرده است.