استخوان‌های شکسته

  • علیرضا معماریانی با اشاره به اینکه مستند «استخوان‌های شکسته» با رویکرد پرداختن به وضعیت محیط زیست جزیره هرمز تولید شده گفت: برخی مسئولان به دلیل نداشتن شناخت از حوزه محیط زیست کاری انجام نمی‌دهند.