پژوهش تاریخی

  • عطیه پژم: میان آثار به‌جای مانده از گذشته، نمونه‌هایی هستند که مواد پایدار و ماندگاری بیشتری دارند، اما در کنار این آثار، اشیایی دیگر نیز هست که به دلیل ماهیت زوال‌پذیری‌، کمتر در دسترس ما قرار گرفته‌اند.