محسن رضایی

  • اولین برنامه کارگروه‌های موسیقی شهرستان آمل با هدف سامان بخشیدن به وضعیت آموزش، تحت عنوان سمینار آهنگ‌سازی و اجرای پژوهشی؛ با حضور امیر مهیار تفرشی‌پور برگزار می‌شود.