سال نوای موسیقی ایران

  • دومین آیین "سال نوای موسیقی ایران" با تجلیل از مقام هنری ۶ هنرمند رشته‌های نوازندگی و تدریس موسیقی کلاسیک در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

  • دومین آیین "سال نوای موسیقی ایران" با تجلیل از مقام هنری شش هنرمند رشته‌های نوازندگی و تدریس موسیقی کلاسیک روبن طهماسیان نوازنده و مدرس ویولن، منوچهر انصاری نوازنده و مدرس ویولن، داود جعفری امید نوازنده و مدرس ویولنسل، منوچهر بیگلری نوازنده و مدرس ترومپت، رحمت افشار نوازنده و مدرس کلارینت و مرتضی دل شب مدرس تئوری موسیقی و سلفژ در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.