هنرآنلاین: 38 سال پیش در سوم خرداد 1361 آزادی خرمشهر را مردم ایران جشن گرفتند و بعد از این مدت، حالا دیگر شاید تنها از دریچه دوربین عکاسان است که می‌توان دوباره این حماسه را به نظاره نشست.

به مناسبت فرارسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر تعدادی از عکس‌های آن روزها را از دریچه عکاسانی همچون لاله شرکت، احسان رجبی، جاسم غضبانپور و شهید سعید جان‌بزرگی و... را مروری دوباره می‌کنیم.

 

خرمشهر

خرمشهر

خرمشهر

خرمشهر

خرمشهر

خرمشهر

خرمشهر