به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی مؤسسه‌ افرامانا، این کارگاه که قرار است از نیمه‌ دوم شهریور برگزار شود، دو دوره‌ پیوسته در شکل کارگاهی تعریف می‌شود. دوره‌ نخست هشت جلسه‌ای (چهار جلسه‌ فردی مجازی و چهار جلسه‌ گروهی جمعی) و دوره‌ دوم حضوری برگزار می‌شود و تعداد جلسات و برنامه‌ریزی آن، بسته به شرایط، تعداد و سطح هنرجویان، متغیر خواهد بود.

هنرجویان و علاقه‌مندان بازیگری برای ثبتِ نام می‌توانند از پنجم تا شانزدهم شهریور با شماره 09309131376 تماس بگیرند. بدیهی ا‌ست نظر به محدود بودن ظرفیت کارگاه، اولویت با کسانی ا‌ست که زودتر مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کرده باشند.