به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر، متن پیام سیدمجتبی حسینی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جشنواره بیست و دوم به شرح زیر است:

"تئاتر، رونوشتی است از روزگاری که در آن اتفاق می‌افتد. رونوشتی به دستخط هنر که به زیبایی امروز و زایایی فردا می‌اندیشد. "جنگ" یکی از این رونوشت‌هاست که گرچه اکنون "ماضی نقلی" اما هیچ از تدارکِ "مضارع  امروز" و تعالیِ "مستقبلِ فردا" کم نگذاشته است. آموزه‌ای مغتنم است "جنگ" و خوشا تئاتر که خردمندانه از آن پرچمی به رنگ "صلح" برساخته است و به روایت سروهایی سرگرم است که از خاکِ خویش کوتاه نیامدند و به اعجاز ایثار، حیثیت مرگ را به بازی گرفتند.

جشنواره تئاتر فتح خرمشهر، بازآفرینی روزگاری است که مردمانِ نفت و نخل و کارون، به نرخ جان، در تقویم آزادی و کارنامه‌ی شرف، نگاشته شدند و به غیرت نگذاشتند زخمِ غربت بر نقشه‌ی ایران بنشیند و به سخاوتمندی از "تن" گذشتند تا "وطن" باقی بماند.

تئاتر به فروتنی و مسئولیت، در ساحل کارون، صحنه برافراخته است تا از مأذنه‌ی هنر، به شهیدانی سلام کند که به اهورای ایمان خویش، خیال خام اهریمن را عقیم گذاشتند و سپاس بلند خویش را به درگاه مردمی که نجیبانه در خاکریزهای نبرد دیروز و خاکریزهای مقاومت امروز جنگیده‌اند و خم به ابرو نیاورده‌اند ارزانی دارد.

آرزو می‌کنم در آیینه‌ی هنر نمایش، مفاخر و مصائب این سرزمین چنان به تماشا گذاشته شود که آبادان، آباد و خرمشهر، خرم شود. ایدون باید!"

بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر در بخش‌های مسابقه نمایش‌های صحنه، مسابقه نمایش‎های کوتاه، مسابقه نمایشنامه‌نویسی و نمایش‌های محیطی و میدانی و همچنین کارگاه‌های آموزشی و جلسات نقد و بررسی از ۱۵ تا ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۹۸ در منطقه آزاد اروند به دبیری حمیدرضا آذرنگ در حال برگزاری است.

بازدید سیدمحمدمجتبی حسینی از هنرآنلاین به مناسبت روز خبرنگار