به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری، فراخوان مقالات بخش پژوهشی سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی، با موضوع مسئله‌ آموزش در موسیقی کلاسیک ایرانی و محورهای مرتبطی چون آموزشِ شفاهی، آموزشِ مکتوب، آموزش در دانشگاه، کارگانِ آموزشی، مسئله‌ آموزش ردیف، آموزش و بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی و آسیب‌شناسی آموزش منتشر شد.

متن فراخوان این بخش به شرح زیر است:

به نام خدا

موضوع: آموزش در موسیقی کلاسیک ایران

سومین دوره جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی در تاریخ ۱۲ تا ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد. در این دور از جشنواره‌ از دانشجویان، علاقه‌مندان و پژوهشگران حوزه‌ موسیقی کلاسیک ایرانی (موسیقی دستگاهی) دعوت می‌شود تا مقالات خود را با موضوع "مسئله‌ آموزش در موسیقی کلاسیک ایرانی" و محورهای مرتبطی چون آموزشِ شفاهی، آموزشِ مکتوب، آموزش در دانشگاه، کارگانِ آموزشی، مسئله‌ی آموزش ردیف، آموزش و بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی و آسیب‌شناسی آموزش تا تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۹، به آدرس ایمیل دبیرخانه‌ جشنواره ICMFRS@gmail.com ارسال فرمایند.

پس از بررسی مقالات توسط هیئت داوران و دبیرخانه‌ پژوهشی جشنواره، آثار منتخب در روزهای جشنواره معرفی و ارائه خواهند شد.

دکتر مریم قرسو (هیئت علمی گروه موسیقی – دانشگاه تهران) دبیر بخشِ پژوهشی و اعضای هیئت علمی و داوران این بخش خانم دکتر نرگس ذاکر جعفری (هیئت علمی دانشگاه گیلان)، دکتر حسین میثمی و دکتر حمید عسکری رابری (هیئت علمی دانشکده موسیقی – دانشگاه هنر) هستند.

ساختار مقالات می‌بایست از الگوی نوشتار مقالات علمی- پژوهشی و ویژگی‌های زیر تبعیت کند: تعداد کلمات بین 4 تا 8 هزار کلمه باشد. مقالات باید دارای چکیده (350 کلمه)، کلیدواژه (5 تا 7)، مقدمه، نتیجه‌گیری و کتابشناسی (با پیروی از الگوی نگارش کتابشناسی شیکاگو) باشند.