گروه معماری هنرآنلاین: برگزیدگان از ۵۰۰ پروژه در ۶۲ کشور انتخاب شدند. پروژه‌های برنده، تعامل با محیط زیست را نشان می‌دهند که منعکس کننده موضوع این دوره از جشنواره است: «بازنشانی شهر: سبز شدن، بهداشت و شهرنشینی.»

علاوه بر دسته‌بندی‌های ساختمان‌های تکمیل شده، جایزه سالانه، بنای کوپنهیل (Copenhil) در دانمارک را بعنوان بنای جهانی ۲۰۲۱ که توسط گروه  بیارکه انگلس طراحی شده انتخاب کرد. گروه معماری SLA چشم انداز سال را برای طراحی پارک Al Fay در امارات دریافت نمود.

 در سراسر ۲۰ رده از ساختمان‌های تکمیل شده و مناظر، پروژه‌های برنده عبارتند از هتل کپسول در چین، آرنا تنیس در استرالیا، ایستگاه قطار در ایالات متحده، و یک پروژه احیای آبشار در روسیه است.

بیگ، معماری زاها حدید، گریمشائو، 3XN یا SOM فقط برخی از پروژه های معماری است که اخیرا تکمیل شده و در جشنواره جهانی معماری با تمایز حضور داشتند.

برندگان جشنواره جهانی معماری ۲۰۲۱ به شرح زیر است: