به گزارش هنرآنلاین، کارگاه "ملاقات با خیابان" با شش رویکرد "توجه به حیات اجتماعی و شهری در خیابان ولیعصر"، "شناخت و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی تاریخی خیابان"، "پیوند خیابان ولیعصر با محلات اطراف"، "تقویت خیابان ولیعصر از منظر زیست‌محیطی"،  "تقویت فرصت‌های تعاملی مبتنی بر ظرفیت‌های شهری خیابان ولیعصر" و "تبدیل خیابان از سرمایه فرهنگی اجتماعی بر ارزش‌افزوده فرهنگی اجتماعی" توسط پایگاه میراث شهری و موزه خیابان ولی‌عصر و با مشارکت معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران، سازمان نوسازی و زیباسازی شهر تهران و شهرداری مناطق یک، سه، شش و ۱۱ برگزار می‌شود.

بر اساس فراخوانی که موزه خیابان ولیعصر منتشر کرده، بر این نکته تاکید شده که توجه به جایگاه این خیابان به عنوان یکی از مهم‌ترین و پویاترین فضاهای عمومی در شهر تهران باید مدنظر قرار بگیرد و به همین دلیل این عرصه شهری برای برگزاری کارگاهی با مضمونِ پیشنهاد و تدوین راهکارهایی در راستای تقویت و تاکید بر خیابان بودن با استفاده از ابزار طراحی به معنای عام انتخاب شده است، بنابراین ۳۶ نقطه رهاشده در طول خیابان شناسایی و برگزیده شده‌اند که این نقاط در واقع به مثابه فرصت‌هایی برای اندیشیدن مجدد و ارائه راهکارهای خلاقانه در جهت ارتقای کیفیت خیابان به نفع زندگی شهری و هویت آن مد نظر قرار گرفته است تا با برگزاری کارگاه "ملاقات با خیابان" اقدام به تهیه طرح‌هایی در راستای کمک به تبدیل خیابان ولیعصر به مقصد شهری برای مردم و گردشگران تهران شود.

برگزارکنندگان این کارگاه معتقدند حضور در این کارگاه فرصتی را فراهم می‌کند تا شرکت‌کنندگان، استادان و جامعه محلی در کنار هم به کشف پرسش بپردازند و برای حل آن تلاش کنند، بنابراین ۳۶ نقطه انتخاب‌شده فرصت‌هایی را برای طراحی و با هدف ارتقای کیفی خیابان در اختیار قرار می‌دهد.

این کارگاه در سه دوره متفاوت که هر کدام به مدت یک ماه و نیم طول می‌کشد، برگزار می‌شود که در دوره اول ۱۴ نقطه و ۱۴ راهبر انتخاب می‌شوند و شرکت‌کنندگان منتخب توسط دبیرخانه اجرایی رویداد در گروه‌های ۳ تا ۵ نفره تقسیم می‌شوند و اهداف کارگاه را پیش می‌برند.

همچنین با توجه به شرایط کرونا بیشتر جلسات به صورت مجازی برگزار می‌شود و جلسات حضوری با توجه به تمهیدات اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت برگزار می‌شود که علاقه‌مندان، حرفه‌مندان و دانشجویان در حوزه شهر می‌توانند در این کارگاه شرکت کنند که به دلیل چندوجهی بودن مسئله طراحی افراد شرکت‌کننده می‌توانند از رشته‌های مختلف مانند معماری و گرایش‌های وابسته، شهرسازی و گرایش‌های و وابسته، جامعه‌شناسی، مرمت، محیط زیست، گرافیک و ادبیات در این کارگاه حضور داشته باشند.

این کارگاه در دو بخش "طراحی خیابان" و "بیان عکاسانه خیابان" تعریف شده است. در واقع پایگاه میراث شهری خیابان ولیعصر تلاش کرده تا علاوه برای طراحانه اندیشیدن در این خیابان، بیان عکاسانه ارزش‌های ملموس و ناملموس خیابان ولیعصر را نیز در دستور کار قرار دهد که در سه دوره و هر دوره با سه راهبر برگزار می‌شود.

کارگاه عکاسی نیز توسط پایگاه میراث شهری و موزه خیابان ولیعصر و با مشارکت دبیرخانه تهران ۱۴۰۰، مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران و سازمان زیباسازی شهرداری تهران برگزار می‌شود.

برای دیدن فراخوان این دو کارگاه روی لینک‌های "مجالی برای طراحانه اندیشیدن" و "مجالی برای بیان عکاسانه" کلیک کنید.