سرویس مد و لباس هنرآنلاین: موضوع ثبت میراث ملموس و ناملموس مناطق مختلف کشور همواره به‌عنوان یکی از راهکارهای حفظ و حراست از این میراث عنوان بوده است که در تعریف هرکدام می‌توان گفت: میراث فرهنگی ملموس، زیرمجموعه‌ای از میراث فرهنگی است که دارای موجودیت است و وجود خارجی دارد. یعنی در زندگی روزانه ما، فضایی را برای خود اشغال کرده است و می‌توان آن را دید و لمس کرد. طبق تعریف کنوانسیون میراث جهانی، میراث فرهنگی ملموس شامل آثار، بناها و محوطه‌ها می‌شود. اما میراث فرهنگی ناملموس شامل بناها و اشیای تاریخی نمی‌شود بلکه آداب‌ورسوم، اصطلاحات، زبان‌ها، گویش‌ها، بازی‌ها، موسیقی، ادبیات شفاهی، هنرهای اجرایی، مراسم، جشن‌ها، رقص‌ها، دانش و مهارت‌ها و بسیاری موارد دیگر را در برمی‌گیرد. 

حال‌آنکه لازم است پیش از انجام هر کاری در این زمینه، این میراث شناسایی‌شده و در جریان فعالیت‌هایی پژوهشی به همراه شناسنامه به ثبت رسند.

شاید لباس مردمان یک منطقه در زمره میراث فرهنگی ملموس آنان قرار گیرد اما نمی‌توان از آداب و باورهایی که منتج به خلق دوخت‌های سنتی و بافت پارچه شده است به‌سادگی گذشت؛ بر این اساس، دستور ثبت میراث ناملموس یک استان روی میز استاندار قرار گرفته است.

طی روزهای اخیر، علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دو نامه مراتب ثبت ۱۰ اثر میراث فرهنگی ناملموس را به هادی حق‌شناس استاندار گلستان ابلاغ کرده است.

در نامه نخست آمده است: "در اجرای ماده ۱ از قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ هیئت‌ محترم وزیران و با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی مذکور، میراث فرهنگی ناملموس با عنوان "فن و مهارت قزاق‌دوزی" به شماره ۱۸۴۷، "مهارت ساخت و قصه‌گویی عروسک محلی شاهکوه" به شماره ۱۸۴۸، "شیوه استحصال سیا شکر از نیشکر شهرستان بندرگز" به شماره ۱۸۴۹ و مهارت دوخت پوشاک سنتی قوم قزلباش" به شماره ۱۸۵۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۴ در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است. هرگونه اقدام که موجب حفظ و احیای این میراث شود، مورد تأکید است. خواهشمند است، دستور فرمایید مراتب برای اطلاع و اجرا به مقامات و مسئولان ذی‌ربط ابلاغ و از نتیجه اقدام این وزارتخانه را مطلع کنند."

همچنین در نامه مشابه دیگر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار گلستان مراتب ثبت میراث فرهنگی ناملموس "ساخت عروسک محلی روستای قلعه قافه و کارکردهای فرهنگی آن" به شماره ۲۰۷۹، "دانش بومی ساخت خانه‌های چوبی گمیشان" به شماره ۲۰۸۰، "مراسم الشدرمه در عروسی ترکمن" به شماره ۲۰۸۱، "دانش و مهارت بومی اجرای شیرسر در استان گلستان" به شماره ۲۰۸۲ در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس، "استاد سیدمحسن سادات مزنگی؛ گنجینه زنده بشری در حصیربافی" به شماره ۴۰ و "استاد عفت مرادی، گنجینه زنده بشری در ابریشم‌بافی ترکمن" به شماره ۴۱ در فهرست ملی حاملان (نادره‌کاران) میراث فرهنگی ناملموس در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ به ثبت رسیده است، ابلاغ شد.